+
-+ Tulosta

Osaston esittely


Pohjois-Kymen sairaalan osasto 5:n tehtävänä on tarjota alueemme väestölle sisätautien erikoisalan vuodeosastohoitoa.

Osastollamme hoidettavat ja tutkittavat potilaat sairastavat yleisimmin sydän- ja verisuoniperäisiä tauteja, infektioita, gastroenterologisia sairauksia, aineenvaihduntaperäisiä sairauksia (esim. diabetes) ja keuhkosairauksia.

Osastollamme on 25 potilaspaikkaa. Potilaistamme yli 90 % saapuu päivystyksestä. Yksittäisiä potilaita tulee sovitusti tutkimuksiin ja hoitoihin. Potilaita siirtyy myös muista hoitolaitoksista tänne jatkohoitoon.

Potilaiden hoitoon osallistuvat osaston lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutit, sydänhoitaja, diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä, kotiutushoitaja ja tarvittaessa konsultoimme muita erityistyöntekijöitä tai muiden erikoisalojen työntekijöitä.

Mitä voit meillä oppia

  • Hahmottamaan sisätautipotilaan kokonaishoitoa
  • Toteuttamaan sisätautipotilaiden lääkehoitoa
  • Työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä
  • Toimimaan aseptisesti oikein
  • Käyttämään sähköisiä potilasjärjestelmiä
  • Jakson aikana on mahdollista tutustua sydänhoitajan ja diabeteshoitajan työhön

Harjoittelusta

Jos olet ensimmäistä kertaa Pohjois-Kymen sairaalassa harjoittelussa, harjoittelu alkaa ensimmäisenä maanantaina klo 11:30, tapaaminen pääovilla. Jos olet aikaisemmin ollut harjoittelussa, voit mennä suoraan yksikköön klo 12:30. Ensimmäisenä päivänä sinulle on nimetty henkilö, joka ottaa sinut vastaan osastolla. Hän esittelee paikat ja kertoo tarkemmin osastosta ja sen toimintatavoista. Pääset tutustumaan perehdytyskansioon ja laatimaan ensimmäisten viikkojen työvuoroja.

Teemme osastolla kolmivuorotyötä. Jotta pystyisimme arvioimaan harjoittelujaksosi laadukkaasti, noudata mahdollisimman tarkkaan oman ohjaajasi työvuoroja.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Merja Salminen

Opiskelijavastaavat
Arja Matilainen ja Merja Myllylä
puh. 020 615 1645 (toimisto)

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi