+
-+ Tulosta

Pohjois-Kymen sairaalan osasto 3:n tehtävänä on tarjota alueemme väestölle eri erikoisalan vuodeosastohoitoa.

Osastomme lääketieteellisiä erikoisalat ovat urologia, ortopedia, traumatologia gastroenterologia ja sisätaudit. Osastollamme on 27 potilaspaikkaa. Pääasiassa hoidamme päivystyksestä tulevia eri erikoisalojen potilaita. 90% potilaistamme tulee päivystyksen kautta, suunniteltuun toimenpiteeseen osastolle tulee urologisen erikoisalan potilaat.

Potilaiden hoitoon osallistuvat osaston lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutit, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sosiaalityöntekijä, kotiutushoitaja ja tarvittaessa konsultoimme muita erityistyöntekijöitä tai muiden erikoisalojen työntekijöitä.

Mitä voit meillä oppia

  • Hahmottamaan kirurgisen potilaan kokonaishoitoa (pre -ja postoperatiivinen hoito).
  • Toteuttamaan kirurgisen potilaan lääkehoitoa.
  • Työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
  • Käyttämään sähköisiä potilasjärjestelmiä.
  • Oppia kuntouttavan työotteen merkityksen potilaan kokonaishoidossa.
  • Oppia erilaisia taitoja eri erikoisalapotilaiden erityispiirteet huomioiden

Harjoittelusta

Jos olet ensimmäistä kertaa Pohjois-Kymen sairaalassa harjoittelussa, harjoittelu alkaa ensimmäisenä maanantaina klo 11.30, tapaaminen pääovilla. Jos olet aikaisemmin ollut harjoittelussa Pohjois-Kymen sairaalassa, voit mennä suoraan yksikköön klo 12.30. Ensimmäisenä päivänä sinulle on nimetty henkilö, joka ottaa sinut vastaan osastolla. Hän esittelee paikat ja kertoo tarkemmin osastosta ja sen toimintatavoista. Pääset tutustumaan perehdytyskansioon ja laatimaan ensimmäisten viikkojen työvuoroja.
Teemme osastolla kolmivuorotyötä. Jotta pystyisimme arvioimaan harjoittelujaksosi laadukkaasti, noudata mahdollisimman tarkkaan oman ohjaajasi työvuoroja. Näin saat parhaan hyödyn harjoittelustasi ja yhteistyö on luonnollisempaa.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Terhi Pellinen

Opiskelijavastaava
Suvi Kallio
Päivi Siukkola
puh. 020 615 1635 (toimisto)

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi