+
-+ Tulosta

Pohjois-Kymen sairaalan leikkausosastolla on 5 leikkaussalia, joissa tehdään eri erikoisalojen toimenpiteitä. Erikoisaloista edustettuina ovat ortopedia, traumatologia, gynekologia, urologia, gastroenterologinen kirurgia sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit.

Päivittäin tehdään n. 15 toimenpidettä. Salista potilaat siirtyvät ensin jatkohoitoon 6-paikkaiseen heräämöön ja sieltä osastoille. Salissa työskentely toteutuu moniammatillisena tiimityönä.

Mitä voit meillä oppia

Harjoittelun aikana opiskelija voi tutustua tavoitteistaan ja mielenkiinnostaan riippuen anestesiahoitajan ja valvovan hoitajan tehtäviin, heräämöhoitoon ja halutessaan instrumentoivan hoitajan tehtäviin pienemmissä toimenpiteissä. Opiskelija voi näin hahmottaa perioperatiivisen hoitotyön kokonaisuutta.

Opiskelijalla on mahdollisuus harjaantua osaston periaatteiden mukaisesti yksilölliseen ja turvalliseen potilaiden hoitoon leikkausosastolla. Opiskelija voi harjoitella laskimokanyylin laittoa ja ventilointia maskilla. Hänellä on mahdollisuus harjaantua aseptisessa työskentelyssä ja oppia potilaan valmistelua leikkaukseen.

Heräämössä opiskelijalla on mahdollisuus osallistua potilaan postoperatiiviseen tarkkailuun ja toimenpiteissä avustamiseen (esim. cv-katetrin laitto ja kipuhoidot).

Opiskelijalle nimetään ohjaajat riippuen työpisteestä, jossa harjoittelu tapahtuu. Ohjaajia tulee olemaan useampi harjoittelujakson aikana.

Harjoittelusta

Ensisijaisesti osastolle toivotaan syventävän vaiheen sairaanhoitajaopiskelijoita sekä perioperatiiviseen hoitotyöhön erikoistuvia, mutta myös muut sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitaja-opiskelijat ovat tervetulleita suorittamaan harjoittelua meille. Lisäksi osastolle voidaan ottaa erikseen sovitusti myös pelastajaopiskelijoita. Hoitotyön opiskelijan tulee olla suorittanut lääkehoidon perusteet (lääkelaskut). Lääkehoitoon osallistuakseen opiskelijalla tulee olla lääkehoitopassi tai vastaava todistus lääkehoidon opinnoista. Hänen toivotaan olevan kiinnostunut oppimaan perioperatiivista hoitoa. Opiskelijan oppimiselle on eduksi, jos hän on suorittanut aiemmin harjoittelujaksoja erikoissairaanhoidossa ja hänellä on ollut luennot kirurgiasta sekä leikkaus- ja anestesiahoitotyöstä.

Harjoittelu aloitetaan saapumalla jakson alkaessa sairaalan pääaulaan maanantaina klo 8:30, ellei toisin ole erikseen sovittu. Harjoittelupaikan varaamisen jälkeen opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Leikkausosastolla työskennellään ma-to 8– 6 ja pe 7.30–15.30. Heräämössä työskentelee kaksi hoitajaa klo 17 asti ja yksi hoitaja klo 18 asti. Muina aikoina työskentelee päivystystiimi, johon kuuluu 3 sairaanhoitajaa kirurgin ja anestesiologin lisäksi.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Taina Soininen
puh. 020 615 1663

Opiskelijavastaavat
Johanna Haapaniemi
Maria Hiltunen
Meiju Lahtinen

Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi