+
-+ Tulosta

Yksikön esittely

Ajanvarauspoliklinikat antavat erikoissairaanhoitotasoista tutkimusta ja hoitoa arkisin klo 7-16. Poliklinikoilla hoidetaan ja tutkitaan kirurgian, sisätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, keuhkosairauksien, ihotautien ja reumatautien sekä neurologian erikoisalojen potilaita. Myös kipupoliklinikka toimii ajanvarauspoliklinikkana.

Kirurgian poliklinikalla tehdään normaalin vastaanottotoiminnan lisäksi esim. erilaisia tähystyksiä ja pienkirurgisia toimepiteitä.

Sisätautien poliklinikalla tehdään mm. rasitus-EKG kokeita, sydämen ultraäänitutkimuksia, tahdistinkontrolleja, tähystyksiä, holterointeja ja luuydinnäytteenottoja. Poliklinikalla toimii myös sydän- ja diabeteshoitaja.

Mitä meillä voit oppia

Opiskelijan harjoittelu tapahtuu pääosin kirurgian ja sisätautien poliklinikoilla, mutta hän tutustuu myös muiden poliklinikoiden toimintaan omien toiveidensa ja oppimistarpeidensa mukaisesti.

Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy mahdollisimman monipuolisesti eri ajanvarauspoliklinikoiden toimintaan. Opiskelija voi seurata eri erikoisalojen toimenpiteitä ja osallistua niihin mahdollisuuksien mukaan. Hän voi oppia mm. tutkimuksissa avustamista, harjaannuttaa käden taitojaan sekä potilasohjaus- ja ATK-taitojaan. Hän voi harjaantua työskentelemään moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Harjoittelusta

Opiskelijalle on nimetty ohjaaja kullakin eri erikoisalan poliklinikalla, jossa harjoittelu toteutuu. Harjoittelijoiksi otetaan sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijoita. Opiskelijan tulee olla aiemmin suorittanut sisätautien ja kirurgisen hoitotyön harjoittelujaksot sekä lääkehoidon perusteet (lääkelaskut). Lääkehoitoon osallistuakseen opiskelijalla tulee olla esittää lääkehoitopassi tai vastaava todistus lääkehoidon opinnoista. Opiskelijan tulee olla kiinnostunut oppimaan polikliinistä hoitotyötä.

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä harjoittelupaikan varaamisen jälkeen, viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkamista opiskelijavastaavaan tai osastonhoitajaan.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Riitta Ryynänen-Sorvo
puh. 020 615 6876

Opiskelijavastaava
Anne Perho

Osoite
Sairaalankuja 3 C
45750 Sairaalamäki
faksi 020 615 1639

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kouvola.fi