+
-+ Tulosta

Pohjois-Kymen sairaalassa on tarjolla monipuolisia ja haasteellisia oppimismahdollisuuksia ja oppimisympäristöjä terveysalan opiskelijoille, kuten sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja-, lähihoitaja-, kätilö- ja fysioterapeuttiopiskelijoille.

Tässä alla kooste harjoittelupaikoista. Tarkempia tietoja harjoittelupaikoista löydät yksikköjen kuvauksista, jotka löytyvät tuosta vasemmalta.


Kirurgisen osastohoitotyön harjoittelupaikaksi soveltuvia yksiköitä ovat osasto 3 ja osasto 6.

Sisätautien osastohoitotyön
harjoittelua voi tehdä osastoilla 2 ja 5.

Leikkaus- ja anestesiahoitotyön harjoittelukenttänä toimii leikkausosasto.

Lasten ja nuorten hoitotyön
harjoittelua voi tehdä lastentautien poliklinikalla.

Kätilötyön
harjoittelupaikaksi soveltuu osasto 6, jossa hoidetaan naistentautien erikoisalan potilaita.

Akuuttihoitotyön harjoittelua voi suorittaa ensiapupoliklinikalla ja tehostetun valvonnan yksikössä.

Polikliinista hoitotyötä
voi harjoitella ajanvarauspoliklinikoilla.

Fysioterapeuttiopiskelijat voivat suorittaa harjoitteluaan fysioterapian yksikössä.

Yhteystiedot

Opiskelijakoordinaattorit
Suvi Kallio ja Suvi Lemström
puh. 020 615 6909

Osoite
Pohjois-Kymen sairaala
Sairaalankuja 6
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
opiskelijakoordinaattori(at)kouvola.fi