+
-+ Tulosta

Harjoittelun pelisäännöt

Oikeutesi on saada

 • Toimia yhtenä työyhteisön jäsenenä opiskelijan roolissa
 • Perehdytys työyksikköön harjoittelujakson alkaessa
 • Ohjausta
 • Joka työvuoroon joku nimetty henkilö, joka vastaa ohjauksestasi
 • Kysyä keneltä tahansa ja saada vastaus kysymykseesi
 • Pitää ruokailu- ja kahvitauot
 • Työvaatteet ja niiden huolto talon puolesta
 • Osallistua ohjaajasi kanssa koulutuksellisiin osastotunteihin, seminaareihin, sisäisiin koulutuksiin ym., joita sairaalassa järjestetään
 • Antaa palautetta ohjauksesta ja oppimisympäristöstä

Velvoitamme että

 • Olet salassapito- ja vaitiolovelvollinen jakson aikana ja sen jälkeen
 • Teet kirjallisen salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen potilasjärjestelmien ja työaseman käyttöä varten ja noudatat sitä
 • Huomioit potilaan oikeuden kieltäytyä osallistumisestasi hänen hoitoonsa
 • Noudatat annettuja ohjeita
 • Toimit vastuullisesti
  - kysy, jos ole epävarma – pyydä ohjausta
  - huolehdi toiminnan jatkuvuudesta työvuorosi jälkeenkin
 • Noudatat sovittuja työaikoja (muutoksista neuvoteltava erikseen)
 • Ilmoitat äkillisestä poissaolosta ennen seuraavan työvuoron alkua
 • Kannat vastuuta omasta oppimisestasi
 • Ilmoitat poistumisesta työyksikön tiloista
 • Olet tupakoimatta työvuoron aikana

Yhteystiedot

Opiskelijakoordinaattorit
Suvi Kallio ja Suvi Lemström
puh. 020 615 6909

Osoite
Sairaalankuja 6
45750 Sairaalamäki

Sähköposti
opiskelijakoordinaattori(at)kouvola.fi