+
-+ Tulosta

Palveluseteli päiväkotihoidossa

Palveluseteli on vaihtoehto lapsen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon järjestämiseksi. Kouvolan kaupunki hyväksyy yksityiset päivähoidon palveluntuottajat, joilta perhe voi hankkia lapselleen päiväkotihoidon palvelusetelillä.

Palveluseteli voidaan myöntää päivähoito-oikeuden piirissä olevalle kouvolalaiselle lapselle. Esiopetuksen osalta kaupunki tekee yksityisen palvelun tuottajan kanssa tarvittaessa ostopalvelusopimuksen. Palveluseteliä haetaan päivähoitohakemuksella.

Palvelusetelin hakeminen ja varhaiskasvatuspaikan järjestyminen yksityisessä päiväkodissa

  1. Perhe hakee palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa osoittamalla päivähoitohakemuksen yksityiseen päiväkotiin
  2. Palveluseteli myönnetään varhaiskasvatuspalveluissa
  3. Perhe ja palveluntuottaja (yksityinen päiväkoti) tekevät palvelusopimuksen, jossa sovitaan hoidon aloituksesta ja hoitoajoista
  4. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe toimittaa tuloselvityksen kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta
  5. Palvelusetelin arvo määritetään varhaiskasvatuspalveluissa perheen tuloselvityksen ja laaditun palvelu-sopimuksen perusteella
  6. Palvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti) määrittää perheen omavastuuosuuden (päivähoitomaksun)

Lue lisää palvelusetelistä:

Yhteystiedot

Palvelualueen esimies
Asta Nikander
puh. 020 615 7612

Palvelupäällikkö
Helena Kuusisto
puh. 020 615 7224

Liitetiedostot

Voimassa olevat asiakasmaksuperusteet

Kouvolan Suomi-Amerikka yhdistyksen päiväkoti SMILE [pdf, 96 KB] MLL [pdf, 87 KB] Mäkikylän päiväkotiyhdistys [pdf, 167 KB] Norlandia päiväkodit [pdf, 689 KB] Pilke päiväkodit [pdf, 131 KB] Steinerpäiväkodit [pdf, 98 KB] Svenska Lekskolan [pdf, 101 KB] Touhula päiväkodit [pdf, 195 KB]