+
-+ Tulosta

Palveluseteli palveluasumisessa

Kouvolan kaupunki järjestää palveluasumista ainoastaan palvelusetelillä. Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu paljon hoitoa ja hoivaa vaativien asiakkaiden hoivapalvelumaksuun.

Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeenmukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluasuminen ei sisällä ympärivuorokautista valvontaa.

Palveluseteli antaa mahdollisuuden asua itselle mieluisassa palvelutalossa ja jonotusaika saattaa lyhentyä. Asiakas voi päästä lähemmäs omaisiaan esim. toiselle paikkakunnalle, jos siellä oleva asumisyksikkö on hyväksytty Kouvolan kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen perusteella. Kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan hoivapalvelujen kustannuksista setelin suuruisen summan. Palvelumaksun omavastuuosuudeksi jää osuus, joka ylittää palvelusetelin arvon. Muista kustannuksista, kuten aterioista ja vuokrasta, asiakas huolehtii itse.

Palveluseteli on määrärahasidonnainen asumispalveluohjaajan tekemä viranhaltijapäätös. Ohjaajat neuvovat kaikissa palveluseteliin liittyvistä asioissa. Lisätietoa mm. palveluntuottajista löytyy Parasta palvelua -verkkosivuilta.

Palvelusetelin myöntämisen kriteerit on määritelty hoiva-asumisen myöntämisperusteissa (ikäihmisten lautakunta 28.10.2015 § 72).

Asiakkaalle myönnettävän palveluasumisen palvelusetelin arvo muodostuu lähtöarvon ja asiakkaan tuloihin perustuvan omavastuuosuuden erotuksesta. Asiakkaan omavastuuosuus on 35 % bruttotuloista 576 € ylittävältä osuudelta. Se määräytyy samoin perustein kuin kaupungin tehostetun kotihoidon asiakkaiden asiakasmaksut.

Palveluasumisen palvelusetelin lähtöarvo määräytyy 1.1.2018 lukien seuraavasti:

Palvelusetelillä tuotettu palveluasuminen
Palvelusetelin lähtöarvo
Ilman yöhoitoa tuotettava palveluasumisen palveluseteli
54,60 € / vrk
Yöhoitoa sisältävä palveluasumisen palveluseteli
61,80 € /vrk

Yhteystiedot

Asiakaskohtaiset tiedustelut palvelusetelien myöntämisestä

Asumispalveluohjaaja
Satu Sani
puh. 020 615 4972


Sääntökirjan sisältö ja palveluntuottajaksi hyväksyminen
Asiakkuuspäällikkö
Mervi Takala
puh. 020 615 8256

etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme