+
-+ Tulosta

Palveluseteli fysioterapiapalveluissa

Palveluseteli myönnetään lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden toteuttamiseksi aikuisikäisille asiakkaille. Palvelun piiriin kuuluvat kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt, joiden kuntoutusvastuu on kunnalla.

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Asiakkaalle

Palveluseteli myönnetään, jos lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet täyttyvät ja palvelusetelin käyttäminen soveltuu asiakkaalle. Päätös perustuu aina yksilölliseen tarveharkintaan ja päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee kaupungin kuntoutuspalveluissa toimiva viranhaltija.

Fysioterapiapalvelun sisältö määritellään asiakaskohtaisesti palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua. Fysikaalisia hoitoja ja hierontaa ei myönnetä palvelusetelillä irrallisena toimintona.

Asiakas voi aina kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kaupunki järjestää palvelut omana toimintana tai ostopalveluina. Palveluseteli korvaa osan yksityisen palveluntuottajan kustannuksista ja setelin arvon ylimenevän osan maksaa asiakas suoraan palveluntuottajalle. Palvelusetelituottajat löytyvät sähköisestä rekisteristä www.parastapalvelua.fi

Palveluntuottajalle

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset vaatimukset.

Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottaja lisää kunnan määrittelemät liitteet sähköiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen ja hyväksyminen tapahtuvat sähköisessä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä. Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi, palveluntuottaja hyväksyy ja sitoutuu fysioterapian sääntökirjaan.

Palveluseteliä koskevan lainsäädännön mukaan kaupunki hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Palveluntuottaja tarvitsee aluehallintoviraston myöntämän toimiluvan. Palveluntuottaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kunnalle palveluissa tapahtuvista muutoksista (esim. vastuuhenkilön ja/tai yhteystietojen muuttuminen) sekä toiminnan lopettamisesta.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja
Katja Kangas
puh. 020 615 7938

etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Liitetiedostot

Fysioterapian sääntökirja [pdf, 495 KB] PSOP-Palveluntuottajan ohje [pdf, 2 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme