+
-+ Tulosta

Mielenterveyspalvelut

Aikuispsykiatrian avopalvelut

Potilaat ohjataan perustasolta tarvittaessa lähetteellä erikoistasolle aikuispsykiatrian avopalveluihin Kouvolan psykiatrian poliklinikalle, jonka toimintayksiköt ovat tutkimusyksikkö, hoito- ja kuntoutusyksikkö sekä ryhmätoimintayksikkö.

Aikuisväestön mielenterveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti kaupungin terveysasemilla. Erikoistason tehtävänä on tuottaa / järjestää psykiatriset erikoissairaanhoidon avopalvelut 18 vuotta täyttäneille väestövastuualueen asukkaille sekä antaa konsultaatio- ja koulutuspalveluja perustasolle. Kiinteä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa edistää myös koko väestön psyykkistä hyvinvointia ja lisää avohoitopainotteisuutta.

Lue lisää aikuispsykiatrian avopalveluista