+
-+ Tulosta

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lasten sijaishuolto
Lastensuojelun avopalvelut
Kouvolan perhetukikeskus
Perhehoitajien pride-valmennus
Yksityisesti sijoitetut lapset

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä ja tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa erityisesti tilanteissa, joissa perheiden on vaikea yksin selvitä. Lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lasten sijaishuolto

Lasten sijaishuolto vastaa huostaan otetun lapsen tai nuoren hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä kodin ulkopuolelle.

Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa vanhempien omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen sekä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapselle tai nuorelle tasapainoinen kasvu ja kehitys turvallisessa ympäristössä. Sijaishuollon tavoitteena on myös antaa nuorelle valmiuksia myöhempään itsenäiseen elämään. Sijaishuoltoa järjestetään kaupungin oman perhetukikeskuksen kahdessa yksikössä, lastensuojelulaitoksissa, ammatillisissa perhekodeissa ja sijaisperheissä.

Kunnalla on velvollisuus järjestää jälkihuolto huostassa olleelle tai vähintään puoli vuotta avohuollon sijoituksessa olleelle lapselle tai nuorelle. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta.

Lastensuojelun avopalvelut

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun on ryhdytty kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai on palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehty päätös lastensuojelun asiakkuudesta.

Lastensuojelun asiakkuudessa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja tarvittaessa lapsen verkostossa toimivien ihmisten kanssa. Asiakassuunnitelmassa sovitaan avohuollon tukitoimista, joiden avulla lasta ja perhettä tuetaan.

Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus, lapsen sijoitus avohuollon tukitoimenpiteenä. Ohjauksen ja päätöksen lapsiperheiden sosiaalityöhön tai lastensuojeluun tekee lapsiperheiden sosiaalityön päivystys ja arviointi.

Perhetukikeskus

Kouvolan perhetukikeskuksessa annettavan hoidon tarkoituksena on turvata sijoitetuille lapsille turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys.

Kouvolan perhetukikeskuksessa työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä lasten perheiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kuusankosken yksikkö

Kuusankosken yksikössä toimivat vastaanotto- ja tukipalvelujen osastot. Vastaanotto-osastolle voidaan sijoittaa lapsia arviointijaksolle sekä kiireellisesti että ennalta suunnitellusti. Tukipalvelujen osastolle voidaan sijoittaa lapsi huoltajan kanssa arviointijaksolle tai nuori, joka tarvitsee tukea itsenäistymiseen.

Kuusankosken yksikkö toimii myös valvottujen ja tuettujen tapaamisten paikkana.

Kotikallion erityisyksikkö

Kotikallion yksikkö tarjoaa pitkäaikaista sijaishuoltoa pääsääntöisesti yläkouluikäisille lapsille. Yksikköön voidaan sijoittaa huostaanotettuja sekä pidempää avohuollon sijoitusta tarvitsevia lapsia. Kotikallion yksikön yhteydessä toimii Sarkolan koulun alaisuudessa oleva perusopetuksen pienryhmä.

Perhehoitajien Pride-valmennus

Kouvolan kaupunki valmentaa vuosittain uusia perhehoitajia huostassa oleville lapsille.

Perhekodiksi soveltuu tavallinen perhe, jossa ihmissuhteet ovat tasapainossa ja jolla on kykyä vastata lapsen tarpeisiin.

Perhehoitajaksi ryhtyvältä edellytetään sitoutumista lapseen, valmiutta suojella ja hoivata lasta, tukea lapsen kehitystä, tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa, turvata lapsen läheisten ihmissuhteiden jatkuminen sekä tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Lue lisää perhehoidosta

Yksityisesti sijoitetut lapset

Yksityisesti sijoitetusta lapsesta tulee ilmoittaa Kouvolassa lasten sijaishuoltoon, joka pitää rekisteriä kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista. Lasten sijaishuolto selvittää, sopiiko yksityiskoti lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen.

Yhteystiedot

Lastensuojelu
Hovioikeudenkatu 6
PL 50
45101 Kouvola

Sijainti kartalla

Palveluvastaava
Päivi Äärynen
puh. 020 615 8470

Johtava sosiaalityöntekijä (lasten sijaishuolto)
Sirpa Piippo
puh. 020 615 7168

Johtava sosiaalityöntekijä
(lastensuojelun avopalvelut)

Teija Järvinen
puh. 020 615 5259

Perhetukikeskuksen johtaja
Vuokko Majander
puh. 020 615 8305

Kuusankosken yksikkö
Hevoslammentie 2
45700 Kuusankoski

Sijainti kartalla

Vastaanotto-osasto
puh. 020 615 4185

Tukipalvelujen osasto
puh. 020 615 4186

Vastaava ohjaaja
Siskoanneli Ruuskanen
puh. 020 615 5590

Kotikallion yksikkö
Kotiharjuntie 18
45100 Kouvola

Sijainti kartalla

Ohjaajat
puh. 020 615 1369

Vastaava ohjaaja
Petri Laitakari
puh. 020 615 1354

---

Ohjaus ja neuvonta
(klo 8-15)
puh. 020 615 6327

Palveluohjaus
puh. 020 615 9346

Palvelupäällikkö
Sanna-Riitta Junnonen
puh. 020 615 8641

Toimistosihteerit

Tuula Sakala
puh. 020 615 5243

Päivi Marjoniemi
puh. 020 615 1270

Irma Munne
puh. 020 615 8637

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme