+
-+ Tulosta

Kotiin vietävät palvelut lapsiperheille

Kotiinvietävät palvelut tarjoaa lapsiperheille erilaisia kotiin vietäviä palveluja varhaisesta vaiheesta tehostettuun tukeen. Työ tapahtuu pääsääntöisesti perheiden kotona.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Palveluseteli
Perhetyö
Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu

 • Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, perheiden arjessa selviytymisen tukemista asiakkaan kotona. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.
 • Kotipalvelua voidaan antaa, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve
  • raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avun tarve
  • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve (ts. perheeseen syntyy useampi lapsi kerralla)
  • monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve
  • vanhemman fyysinen sairaus tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
  • vanhemman asiointi (esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen)

Palveluseteli
Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä palveluseteli, jonka arvo on 30 € (v. 2017). Palvelusetelituottajiin voi käydä tutustumassa parastapalvelua.fi-sivuston kautta.

Perhetyö

 • Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen matalan kynnyksen palvelu. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista keskustelujen, mallintamisen ja yhdessä tekemisen avulla. Tarkoituksena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.
 • Perhetyötä tehdään pääasiassa perheiden kotona.
 • Vanhemmuutta tuetaan
  • ohjaamalla lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjaamalla kodin arjen ja arkirutiinien hallintaa
  • vahvistamalla perheen vuorovaikutustaitoja ja toimintakykyä
 • Palvelun piiriin voi hakeutua ottamalla itse yhteyttä ohjaus- ja neuvontanumeroon 020 615 6327. Muista palveluista perheitä voi ohjata täyttämällä yhdessä perheen kanssa huolenilmaisulomakkeen [pdf, 71 KB]. Lomake lähetetään osoitteeseen: Lapsiperheiden sosiaalityön päivystys ja arviointi, PL 50, 45101 Kouvola.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö

 • Lastensuojelun tehostetulla perhetyöllä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee avohuollon tukitoimesta päätöksen.
 • Lastensuojelun tehostetun perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa lastensuojelun avohuollon tukitoimena, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Perhetyötä voidaan tarjota myös tilanteessa, jossa uhka lapsen sijoittamiseksi kodin ulkopuolelle on ilmeinen tai harkittaessa huostaanoton purkua.
 • Lastensuojelun perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona. Perhetyötä voidaan toteuttaa myös kodin ulkopuolella.

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut
Hovioikeudenkatu 6
PL 50
45101 Kouvola

Sijainti kartalla

Palveluvastaava
Riikka Mauno
puh. 020 615 4675

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Vastaava ohjaaja
Katriina Pelto-Huikko
puh. 020 615 7130

Tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus

Vastaava ohjaaja
Kaisa Hertteli
puh. 020 615 7127

---

Ohjaus ja neuvonta
(klo 8-15)
puh. 020 615 6327

Palveluohjaus
puh. 020 615 9346

Palvelupäällikkö
Sanna-Riitta Junnonen
puh. 020 615 8641

Toimistosihteerit

Tuula Sakala
puh. 020 615 5243

Päivi Marjoniemi
puh. 020 615 1270

Irma Munne
puh. 020 615 8637

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi


Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme