+
-+ Tulosta
poika piirtää taloa

Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvola on toiminut Kouvolan alueella 60 vuotta.

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.


Perheneuvolassa alkaa syksyllä 18

Ihmeelliset Vuodet -ohjelman mukainen ryhmä [pdf, 291 KB] vanhemmille, jotka pohtivat miten auttaa 3-6 -vuotiasta lastaan käytösongelmissa.
Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 15-17 Kouvolan perheneuvolassa 15 kertaa alkaen 28.8.


Eroa harkitseville sekä eronneille vanhemmille ja perheen läheisille tarkoitetut illat syksyllä 2018:

Eroneuvo-ilta ti 20.11. klo 17.30-19.30 Pysäkin tiloissa
lisätietoa [pdf, 302 KB]


Ota yhteyttä, kun

 • lapsen kanssa tulee pulmia kotona, hoitopaikassa, koulussa tai kaveripiirissä
 • lapsen taidot eivät kehity odotetulla tavalla
 • lapsen oppiminen ei edisty
 • lapsen puhe ei ala sujua
 • haluat keskustella vanhemmuudesta ja lasten kasvatuksesta
 • olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana
 • perheessänne on tapahtunut muutoksia (esim. avioero, kuolemantapaus)
 • sinulla on ongelmia parisuhteessa tai haluat perheasioiden sovittelua

Näin toimimme

 • Työskentelemme yhdessä perheen kanssa kunkin yksilöllisen tilanteen ja tarpeen
  mukaan. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vanhempien luvalla teemme yhteistyötä koulun, terveydenhuollon ja/tai sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Palvelumme ovat maksuttomia.

Työmuotojamme ovat

 • ohjaus ja neuvonta (myös puhelin- ja nettineuvonta)
 • tutkimukset
 • yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia
 • puheterapia
 • perheasioiden sovittelu avo-/avioerotilanteissa
 • sijaisperheiden valmennus
 • konsultaatio/työnohjaus

Työntekijöitämme ovat

 • psykologit, erityissosiaalityöntekijät, perheterapeutit, puheterapeutit, perheneuvoja ja työnohjaajat. Käytettävissä myös lastenpsykiatrin palveluita.


Perheneuvolan asiakaslupaus

Kuulemme teitä, haemme yhdessä ratkaisuja perheenne hyvinvoinnin lisäämiseksi

 1. Lupaamme kohdata teidät arvostavasti sekä kuulla näkemyksenne ja kokemuksenne.
 2. Lupaamme, että saatte meihin yhteyden ja tiedon siitä, miten asianne etenee.
 3. Lupaamme, että perheenne tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti perheneuvolapalvelujen järjestämisessä.
 4. Lupaamme, että työntekijämme kokoavat tarvittavan ammattilaisverkoston, jotta teidän
  ei tarvitse kertoa asioitanne yhä uudelleen.
 5. Lupaamme, että olette osallisena ja vastuullisena omien palvelujenne suunnittelussa,
  toteuttamisessa ja arvioimisessa.

Asiakaspalaute

Toivomme palautettasi toimintamme kehittämiseksi.

Palautelomakkeeseen pääset tästä

tai lukemalla QR-koodin

Jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti palautteet käsitellään perheneuvolassa ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tuodaan asiakkaillemme näkyväksi.

1.1.-30.9.2018 saamamme asiakaspalaute [pdf, 298 KB]


Kouvolan kaupungin perheneuvolan omavalvontasuunnitelma [pdf, 506 KB].

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. Sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelma kertoo myös sen, miten yksikössä toimitaan, kun todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.Yhteystiedot

Kouvolan perheneuvola

Salpausselänkatu 40 B
45100 Kouvola
puh. 020 615 3300
Sijainti kartalla

Kymenlaaksonkatu 3 H
45700 Kuusankoski
puh. 020 615 4172
Sijainti kartalla

Keltakankaantie 8 A
46860 Keltakangas
puh. 020 615 5724
Sijainti kartalla

Lisää yhteystietoja

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme