+
-+ Tulosta

Sotainvalidien neuvontapalvelu tarjoaa sotainvalidien ja heidän omaistensa neuvontaa, ohjaamista ja avustamista kaikissa sotilasvammalakiin sekä muuhun sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelun tehtävä on sotainvalidien kotona selviytymisen tukeminen. Lue lisää


Sotaveteraanien
etuuksiin on oikeutettu 1939-1945 sotiin osallistuneet rintamatunnuksen omaavat miehet ja naiset. Veteraaneille on laissa ja asetuksissa säädetty oikeus saada valtion varoin eräitä erityisetuuksia. Lue lisää