+
-+ Tulosta

Vanhussosiaalityö

Vanhussosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö tukee ikäihmisiä
sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa
esim. silloin, kun kyseessä on kriisi-, perhe- tai lähisuhdeväkivaltatilanne.

Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tuet ja avustukset

Ikäihmisille myönnettävät taloudelliset etuudet tukevat kotona asumista ja korvaavat hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Etuuksissa Kansaneläkelaitoksen (Kela) rooli on suuri, mutta myös esimerkiksi verotuksessa huomioitavan kotitalousvähennyksen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Esitteitä ja raportteja:
Gerontologinen sosiaalityö [pdf, 706 KB]RISTO-hanke loppuraportti Kouvola [pdf, 1 MB]Tietoa päihteistä ikäihmisille [pdf, 3 MB]

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE
Sosiaalityöntekijä
Anne Korpelainen
puh. 020 615 6543

KESKINEN ALUE
Sosiaalityöntekijä vs.
Merja Mäkelä
puh. 020 615 8348

POHJOINEN ALUE
Sosiaalityöntekijä
puh. 020 615 7610

Johtava sosiaalityöntekijä vs. Kirsi Sihvo
puh. 020 615 4274