+
-+ Tulosta

Lyhytaikaishoito

Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Hoitojakson pituudesta sovitaan asumispalveluyksikön palveluohjaajan kanssa.

Kotiutusyksiköt
Kotiutusyksiköt ovat yli 65-vuotiaille tarkoitettuja kotona asumisen tukemiseen ja toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvistamiseen, apuvälineiden ja jatkohoidon tarpeen kartoitukseen keskittyviä lyhytaikaishoidon yksiköitä. Asiakkaat ohjautuvat kotiutusyksiköihin erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen kuntoutusta vaativaan jatkohoitoon tai akuuttien hoivaa ja huolenpitoa vaativien tilanteiden jatkoselvittelyyn.

Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoitoa järjestetään laitoshoitona tai asumispalveluna kaupungin omissa yksiköissä sekä ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea kotona selviytymistä ja toimia lomapaikkana, jos on omaishoidontuen saaja. Hoitojakson pituudesta sovitaan palveluohjaajan kanssa (yhteystiedot löytyvät sivun oikeasta laidasta).

Yhteystiedot

Palveluohjaajat

KOTIUTUSYKSIKÖT
Kotiutusyksikkö Apila
Johanna Niilo-Rämä /
Kristiina Terhemaa
puh. 020 615 8531
fax 020 615 3037

Lauttaranta/ Poukama ja Valkama
Satu Lintinen-Hietaniemi
puh. 020 615 1386
Laura Orola
puh. 020 615 7718


LYHYTAIKAISHOITO

Kaunisnurmen palvelu-keskus, Kotiharjun palvelukeskus sekä Harjukoti (tilapäinen asuminen esim. kodin remontin ajalle):

Teija Sormunen
puh. 020 615 7181

Jaalan palvelukeskus
Kotiharjun palvelukeskus Mäkikylän palvelu-keskus:

Katriina Seppälä
puh. 020 615 7702

sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi