+
-+ Tulosta

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä saattohoito. Kotihoito auttaa silloin, kun sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia ei enää selviydy jokapäiväisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla.

Kotihoidon antaman avun sisältö painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä hoitoon, jossa huomioidaan asiakkaan terveydentila ja siihen liittyvät sairaanhoidolliset palvelut, kuten haavahoidot, laboratorionäytteet, lääkehoito.

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen. Kotihoidosta saa apua joko tilapäisesti tai säännöllisesti päivittäin asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään asiakkaan avun tarve ja tarvittavat palvelut.

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Perittävä korvaus perustuu asiakasmaksulain ja asetuksien mukaiseen maksutaulukkoon. Kotihoitomaksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen ja arvioidun palveluun käytetyn ajan mukaan sekä perheen koon perusteella. Tilapäisen kotihoidon maksu on kiinteä, käyntien mukaan laskettava.

Palvelusetelit

Asiakkaalla on mahdollisuus valita hänelle hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritelty säännöllisen kotihoidon tai tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelu toteutettavaksi vaihtoehtoisesti palvelusetelillä. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta tapahtuu kotihoidon asiakasvastaavan toimesta.

Palvelusetelillä toteutettavassa palvelussa kaupunki sitoutuu maksamaan enintään palvelusetelin arvon verran palveluntuottajalle. Asiakas maksaa palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle.

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalvelut (ateria-, kauppa-, sauna- ja turvapuhelinpalvelu sekä päiväkeskustoiminta) täydentävät kotihoitoa, sillä niistä voidaan valita kokonaistilanteeseen sopivimmat avut. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta.

Kotihoidon ja tukipalveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan palveluntarpeeseen. Kotihoidon aloittamisesta voi sopia oman alueen kotihoidon esimiehen kanssa.

Pelkkää siivousapua tarvitseva ikäihminen saa tietoa yksityisistä palveluntuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista Ikäasemalta tai Kouvolan yksityisten palveluntuottajien hakupalvelusta. Hakupalvelusta löytyy yhteystietoja esimerkiksi Kouvolassa toimivista asiointi-, koti-, siivous-, kampaamo-, hieronta, remontti-, pihanhoito- ja aurauspalveluista.


Miten olemme onnistuneet?
Voit antaa palautetta toiminnastamme tästä.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme