+
-+ Tulosta
Iäkäs pariskunta yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tarjotaan kunakin vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita tai omaishoidontuen piirissä.

Käynnin tarkoituksena on tukea toimintakyvyn ylläpitämistä, kannustaa ottamaan kaikki voimavarat käyttöön, suunnitella tulevaa ikääntymistä ja asumista sekä kertoa tarvittaessa palveluista. Ennen kotikäyntiä oman asuinalueen palveluohjaaja lähettää kirjeen, jossa kerrotaan käynnistä. Kotikäynti on asiakkaalle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Yhteistiedot

Palveluohjaajat:

Eteläinen alue
Pauliina Nurmiranta
puh.020 615 6044

Keskinen alue
palveluohjaaja
puh.020 615 7264

Pohjoinen alue
Anneli Grönlund
puh.020 615 6372