+
-+ Tulosta

Neuvontaa, tukea ja apua kotona asumisen tueksi.

Omatoimisuuden ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämisellä on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Ikäihminen voi osallistua yhdistystoimintaan ja käyttää kaupungin ja muiden toimijoiden palveluja.

Siivousapua tarvitseva ikäihminen saa tietoa yksityisistä palveluntuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista Ikäasemalta tai Kouvolan yksityisten palveluntuottajien hakupalvelusta. Hakupalvelusta löytyy yhteystietoja esimerkiksi Kouvolassa toimivista asiointi-, koti-, siivous-, kampaamo-, hieronta, remontti-, pihanhoito- ja aurauspalveluista.