+
-+

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Omahoito
Kouvolan kaupunki tarjoaa asukkailleen sähköisiä palveluja oman hyvinvointinsa lisäämiseen....
Lue lisää...

Terveyden edistäminen
Kouvolan kaupungin terveyden edistämisen perustehtävänä on asukkaiden tukeminen huolehtimaan...
Lue lisää...

Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ensiapu ja päivystykset

Lue Senioriopas klikkaamalla kuvaa

Uutiset

 • 23.5.2017 PoKSin vastaava lääkäri vaihtuu elokuussa

  Pohjois-Kymen sairaalan vastaava lääkäri vaihtuu. Anestesiaylilääkäri Miia Melkoniemi siirtyy yksityiseksi ammatinharjoittajaksi 7.8.2017 alkaen.

 • 19.5.2017 Tulevaisuuden Kouvola 2030 -kyselyyn vastasi 408

  Kuntalaiset vastasivat Kouvolan tulevaisuutta koskevaan kyselyyn. Vastauksia saatiin 408. Kyselyn mukaan Kouvolassa arvostetaan eniten luonnon ja palveluiden läheisyyttä sekä asumiskustannusten edullisuutta.

 • 18.5.2017 Huostaanotot vähentyneet merkittävästi Kouvolassa

  Huostaanotettujen lasten määrä Kouvolassa on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2015 otettiin huostaan 33 lasta, vuonna 2016 vain 14. Hyvä kehitys on jatkunut myös tänä vuonna. Myös sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2015. Onnistumisen taustalla on panostus lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Kustannusvaikutus on noin 950 000 €, joka on voitu ohjata varhaisen vaiheen sosiaalityöhön ja avohuollon tukitoimiin.

 • 18.5.2017 Hyvinvoinnin kehitys päättyvällä valtuustokaudella

  Laaja, koko valtuustokauden kattava Kouvolan hyvinvointikertomus on valmistunut. Kaudelle 2013-2016 asetetut tavoitteet hyvinvointityöhön ovat toteutuneet monelta osin varsin hyvin. Panostus ennaltaehkäisyyn sekä varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluihin näkyy positiivisena kehityksenä. Kuntajohdon terveydenedistämisaktiivisuus on kasvanut. Alkoholin käyttö sekä sairastavuusindeksi ovat Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkeammalla tasolla.

 • 18.5.2017 Tietoliikenneyhteydet toimivat taas ent. Anjalankosken alueella

  Ent. Anjalankosken alueella ollut vika tietoliikenneyhteyksissä on korjattu ja sekä tietoliikenne- että puhelinyhteydet toimivat taas.

 • Katso kaikki uutiset

Tapahtumat