+
-+ Tulosta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään kuukausimaksuksi, joka perustuu lapsen hoitoaikaan sekä perheen kokoon ja tuloihin. Maksuun vaikuttavista asioista sovitaan palvelusopimuksessa.

Asiakasmaksujen määräytymisperusteet

Asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annettuun lakiin ja siihen liittyvään asetukseen.

Perheen tulee toimittaa maksun määrittämistä varten tuloselvitys palkka- ym. tulotodistuksineen kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu (290 €/kk kokoaikaisesta hoidosta).

Korkeimman maksun tulorajat

Perheen koko
Bruttotulot/kk
2 4 760,28
3 5 356,28
4 5 713,28
5 6 071,28
6
6 428,28

Tuloselvityksen toimittaminen