+
-+ Tulosta

Lasten kotihoidon tuki ja Kouvola-lisä

Huoltajat voivat valita lapselleen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona kotihoidon tuen

Kotihoidon tukeen on oikeus, kun alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla isä, äiti tai muu huoltaja, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso, lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta ja se on kaupungin rahoittamaa palvelua. Kouvola-lisä maksetaan automaattisesti kotihoidon tuen yhteydessä.

Kouvola-lisä

  • 72 euroa/kk alle 3–vuotiaasta lapsesta
  • 36 euroa/kk perheen muista kotihoidon tukeen oikeutetuista lapsista

Kouvola-lisää maksetaan toistaiseksi.

Yhteystiedot

Palvelupäällikkö
Helena Kuusisto
puh. 020 615 7224

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi