+
-+ Tulosta

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Lain mukaan esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on myös oikeus maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Lisäksi lapsella, joka aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin, on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden alkamisvuonna.

Esiopetusta järjestetään koulujen toimintapäivien mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa lauantaipäiviksi sovittuina koulupäivinä ei järjestä esiopetusta. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä.

Esiopetuksessa olevien oppilaiden esiopetusmatkat järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisesti. Tällöin matka lähimpään esiopetuspaikkaan tulee olla yli viisi kilometriä. Kuljetusetu ei koske lapsen päivähoitokuljetuksia.

Esiopetuspaikat

Esiopetuspaikat löytyvät tulostettavina liitetiedostoina. Muutoksia nykyisiin esiopetuspaikkoihin voi tulla, mikäli esiopetuksen toteuttamisen ja toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista yhdistää ryhmiä tai perustaa uusia ryhmiä.

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2017 ja päättyy koulujen esiopetuksessa 2.6.2018 ja päiväkotien esiopetuksessa 1.6.2018.


Yhteystiedot

Palvelualueiden esimiehet

Eteläinen alue
Asta Nikander
puh. 020 615 7612

Keskinen alue
Satu Hyytiä
puh. 020 615 5985

Pohjoinen alue
Anja Kettunen
puh. 020 615 7822

Koulujen esiopetuksen järjestäminen

Palvelualueiden esimiehet

Eteläinen alue
Miia Ojalainen
puh. 020 615 9350

Keskinen alue
Maija Saksa
puh. 020 615 8429

Pohjoinen alue
Petri Vainikka (vs.)
puh. 020 615 9340

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi