+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus, tilannekatsaus 18.1.2019

21.1.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu 14.-15.1.2019:
Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet ovat lievästi koholla. MTBE-pitoisuus on korkeimmillaan Pajulammen purkuojien edustalla, ollen tällä viikolla tasolla 0,013 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0011 mg/l. Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.

Koska MTBE-pitoisuus Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla ylittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman talousvesikäytön suosituksen 0,0075 mg/l, ei vettä tältä osin suositella käytettäväksi talousvetenä. Suositus koskee noin 50 m laajuista aluetta purkuojien edustalla Sarkavedessä. Kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy VR Groupin verkkosivuilta (http://www.vrgroup.fi/kinni).

MTBE-pitoisuus Sarkavedessä vaihtelee Pajulammesta tulevan haitta-ainemäärän sekä Sarkavedessä liikkuvan vesimäärän mukaisesti. Pajulammesta haitta-ainetta purkautuu nyt hieman loppusyksyä enemmän ja vastaavasti Sarkavedessä virtaava vesimäärä on selvästi vähäisempää. Edellä mainituista syistä johtuen Sarkavedessä ja etenkin Pajulammesta johtavien ojien suulla todetaan lievää pitoisuuksien kohoamista. Pajulammesta purkautuvan haitta-ainemäärän kohoaminen johtuu loppusyksystä suoritettujen leviämistä rajoittavien toimenpiteiden (Ojantauksenlammen tyhjennyspumppaus) vaikutuksen loppumisesta. Ojantauksenlammen vettä pumpattiin loppusyksystä käsiteltäväksi patoaltaaseen. Kylmän veden käsittelyä patoaltaalla tehostetaan tammikuun aikana ja patoaltaan veden purkaminen käsittelyjen kautta on tarkoitus aloittaa vielä tammikuussa. Patoaltaan veden purkaminen tulee aiheuttamaan MTBE-pitoisuuksien nousua ojissa ja lammissa.

Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammen, Ojantauksenlammen, Pajulammen sekä Sarkaveden Pajulammen purkuojien edustan osalta. Käyttösuositukset on luettavissa 21.12.2018 julkaistussa tiedotteessa tästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Lisätietoa mittaustuloksista: Päivitetyt alueen kartat löytyvät VR Groupin Kinni-verkkosivulta, www.vrgroup.fi/kinni

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme