+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Yksityisteiden kunnossapito kaupungin kustannuksella – tekninen lautakunta päättää periaatteista avustuksen myöntämiselle

17.1.2019

Yksityisteiden hoidon vastuusta tulevaisuudesta päätetään teknisen lautakunnan kokouksessa tiistaina 22.1.2019. Aihe on ajankohtainen, koska vuoden alussa voimaan tullut uusi yksityistielaki muutti mm. edellytyksiä kunnan avustusten myöntämiselle. Muutokseen vaikuttavat myös kaupunginvaltuuston kaupungin toimialoille antamat säästötavoitteet vuosille 2019-2021. Yksityisteiden kunnossapidon periaatteiden linjaamisella tavoitellaan yhdenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja luotettavampaa avustustenjakokäsittelyä sekä säästöjä.

Kouvolan kaupunki myöntää yksityisteille kahdenlaista avustusta: rahallista (maaseutulautakunta) ja kunnossapidollista (tekninen lautakunta). Avustuksia ei myönnetä päällekkäin ja kunnossapidollinen avustus voi pudottaa yksityistien rahallisen avustuksen piiristä. Periaatetasolla tekninen lautakunta on jo hyväksynyt, että se avustaa muutoksista huolimatta jatkossakin yksityisteitä kunnossapitämällä niitä kustannuksellaan. Määriteltävänä ovat nyt kriteerit, joilla kaupungin kustantamaa kunnossapitoa myönnetään.

Teknisen johtajan ehdotus asiassa on moniosainen. Ehdotus on, että tekninen lautakunta pitää kustannuksellaan kunnossa 1.5.2019 alkaen:

  • ne jo nykyisin kunnossapitämänsä yksityistiet, joilla on maankäytöllistä merkitystä ja jotka tullaan asemakaavoittamaan lähivuosina.
  • ne jo nykyisin kunnossapitämänsä yksityistiet, joilla on merkittävää läpikulkuliikennettä ja jotka alkavat ja/tai päättyvät asemakaava-alueelle. Merkittävän läpikulkutien keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 400.
  • myös asemakaava-alueelle johtavan yksityistien, jos yksityistien liikenne huomattavasti lisääntyy asemakaavan toteuttamisen tai muutoksen seurauksena ja yksityistie on ainoa tieyhteys asemakaa-va-alueelle.
  • Kuusaanlammentien vuosien 2019–2020 ajan, johtuen ELY-keskuksen pyynnöstä, joka liittyy ELY-keskuksen suunnitelmaan Valkealanväylän kevyen liikenteen väylästä.

Lisäksi ehdotetaan, että tekninen lautakunta hyväksyy tienhoitosopimuksen, jota käytetään niiden yksityisteiden kanssa, jotka jäävät kaupungin kunnossapitoon.

Teknisen lautakunnalle esitetään myös päätettäväksi seuraavat kriteerit kunnossapitoavustuksille:

  • kunnan kunnossapito tarkoittaa normaaleja hoitotoimia; teiden peruskorjaus ei kuulu tähän avustukseen.
  • tekninen lautakunta ei enää kunnossapidä ulkovalaisimia niillä yksityisteillä, joiden kunnossapito siirtyy tiekunnille. Ulkovalaisimien hallinta ja kunnossapito voidaan siirtää yksityisteille, jos tiekunta (tai tieosakkaat) niin päättää. Muussa tapauksessa valaistus puretaan.
  • tekninen lautakunta ei suorita peruskorjaustoimenpiteitä niillä teillä, joiden kunnossapito siirtyy tiekunnille 1.5.2019 alkaen.

Yksityistielaissa on säädetty vielä muita vaatimuksia kunnan avustamille yksityisteille. Ne yksityistiet, jotka eivät täytä lain vaatimuksia ja TELAn kriteereitä, siirtyvät tiekuntien tai tieosakkaiden hoitoon 1.5.2019 alkaen.

Tekniselle lautakunnalle esitetään listat kriteerien perusteella kunnan kunnossapitoon jäävistä ja tiekuntien hoitoon 1.5.2019 jälkeen siirtyvistä yksityisteistä. Huomionarvoista on, että lautakunta ei päätä kokouksessa teistä, jotka jäävät kaupungin kunnossapitoon vaan tasapuolisista ja yhdenvertaisista kriteereistä, joiden perusteella tietyt tiet ovat jatkossakin kaupungin kunnossapitämiä.

Yksityistieillassa keskustellaan muutoksista ja niiden vaikutuksista tienpitoon
Yksityistielain muutosten ja säästötavoitteiden vaikutuksista kunnossapitoon, sekä yksityisistä ja julkisista palveluista yksityisteiden hoitoon kerrotaan ja keskustellaan kaikille avoimessa yksityistieillassa.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 23.1.2019 16.30 alkaen Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa ja lämpiössä (osoite Torikatu 10).

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi sekä www.kouvola.fi/yksityistiet

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme