+
-+ Tulosta


VESI

Tapahtumissa käytettävän talousveden on oltava käyttötarkoitukseen soveltuvaa. Mikäli tapahtumaa varten tehdään erillisverkostoja tai käytetään kaivovettä, veden laatu tulee tutkia ennen tilaisuutta.

Tilapäisistä verkostoliitännöistä tulee olla yhteydessä tapahtuma-alueen vesilaitokseen. Suurin Kouvolan kaupungissa toimivista vesilaitoksista on Liikelaitos Kouvolan Vesi, joka vastaa vesiasioista omalla toiminta-alueellaan.

Kouvolan kaupunki/Kouvolan Vesi
Puh. vaihde 020 615 4800

Lisätietoja veden laatuun ja tutkimiseen liittyvistä asioista saa kaupungin terveysvalvonnasta.

Kouvolan kaupunki, Terveysvalvonta
Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski
Puh. vaihde 02061 511
ymparistopalvelut(at)kouvola.fi


JÄTTEET JA SIIVOUS

Tapahtuman järjestäjä on aina velvollinen huolehtimaan alueen siisteydestä ja syntyvien jätteiden lajittelusta ja kuljetuksesta. Tapahtumassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisesti sekä toimitetaan hyötykäyttöön. Lajittelu onnistuu parhaiten, kun jäteastiat on merkitty selkein opastein.

Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi jäteastioita. Alueen puhdistus ja jäteastioiden tyhjennys on tehtävä heti tapahtuman päätyttyä ja lisäksi tapahtuman aikana aina tarpeen mukaan. Yleisötilaisuuksien jätehuollossa tulee noudattaa Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiä.

Jätehuollon palvelutehtäviä Kouvolassa hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka myös neuvoo jäteasioissa ja hoitaa koko Kymenlaakson jätteiden käsittelyä.

Kymenlaakson Jäte Oy
Jäteneuvonta puh. (05) 744 3453 tai neuvonta(at)kymenlaaksonjate.fi

Kaupungin ympäristöpalvelut valvoo Kouvolan alueella jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä jätehuollon järjestämistä.

Yhteystiedot:
Ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen, 020 615 8016, marleena.naukkarinen(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Katja Kangas, 020 615 7995, katja.kangas(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Jaana Martin, 020 615 8032, jaana.martin(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Jenni Ojala, 020 615 7923, jenni.ojala(at)kouvola.fi
Ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, 020 615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi
Ympäristöterveystarkastaja Piritta Lehtonen, 020 615 8005, piritta.lehtonen(at)kouvola.fi

WC-TILAT

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan suuressa yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöitä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet käymälöiden sijainnista.
Käymälöitä varataan oheisen taulukon mukaisesti.

Osallistujamäärä
Naisille
Miehille
Näistä liikuntaesteisille
> 50 *
1 1
1
51 - 250 *
2
2
1
251 - 500 *
3
3
1
501 - 750
5
4
1
751 - 1000
6 5 1
yli 1000 osallistujaa,
jokaista 250 osallistujaa
kohden
+1 +1 1/1000 osallistujaa
* ohjeellinen

Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita.

Tässä asetuksessa säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja paikka sitä edellyttävät. Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lähistöllä yleisön käytössä olevat muut käymälät taikka osanottajien majoittuminen matkailuautoissa tai -vaunuissa. Käymälöiden määrää on vastaavasti lisättävä muun muassa, jos tilaisuus kestää yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa anniskellaan alkoholia. Pienen osallistujamäärän (< 50) tilaisuuden järjestäjä voi myös sopia, että tilaisuuden osanottajat voivat käyttää läheisen julkisen rakennuksen WC-tiloja, jolloin erillisiä käymälöitä ei tilaisuuteen tarvitse hankkia.

Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai muu riittävä mahdollisuus käsihygienian ylläpitoon. Käsihygienian ylläpitoon voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi käsihuuhde tai puhdistuspyyhkeet.

Valviran ohje 14/2011

Hyödyllistä tietoa löydät myös pääkaupunkiseudun Greening Events -hankkeen Ympäristöoppaasta tapahtumanjärjestäjälle.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme