+
-+ Tulosta

Verotus, vakuutus ym.


VEROTUS

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.
Elinkeinotulona ei kuitenkaan yleensä pidetä sellaista tuloa, jonka yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö saa esimerkiksi pienimuotoisesta tuotteiden myynnistä tai muusta vähäisestä toiminnasta, jonka tarkoitus on yhdistyksen tai säätiön oman toiminnan rahoittaminen.
Myyntiä voidaan kuitenkin pitää elinkeinotoimintana, jos se on laajamittaista ja kohdistuu tavanomaisiin kulutustuotteisiin (esimerkiksi keksit, sukat, ilotulitteet yms.).
Elinkeinotoimintaan viittaa muun muassa se, jos toiminnan kulut katetaan myymällä tuotteita ja palveluita samaan tapaan kuin samoilla markkinoilla toimivat elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset, etenkin jos tuotteet ja palvelut ovat samanlaisia. Elinkeinotoiminnasta voi kertoa myös se, että yhdistyksellä tai säätiöllä on pääasiassa palkattua henkilökuntaa. Päinvastaiset seikat taas puhuvat sen puolesta, ettei toiminta ole elinkeinotoimintaa.
Lisätietoja verohallinnon sivulta kohdasta tuloverotus – yhdistys ja säätiö tai oman alueesi verotoimistosta.

VASTUUVAKUUTUS

Tilaisuuden järjestäjä on vastuussa vahingoista, jotka johtuvat järjestäjän tuottamuksesta eli huolimattomuudesta. Vastuuta ei poista maininta siitä, ettei toiminnalle ole vakuutusta.
Pääsääntöisesti tilaisuuden järjestäjille suositellaan vastuuvakuutusta ja talkoovakuutusta, riippuen tapahtuman luonteesta. Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaolo-alueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Vastuuvakuutuksen kattavuus edellyttää aina huolimattomuutta tai tuottamusta.

Talkoovakuutus voidaan ottaa tilaisuuteen talkootöitä tekeville eikä se koske palkkaa saavia työntekijöitä.

Myös poliisi voi vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta poliisille tehtävän yleisötilaisuuden järjestämisilmoituksen yhteydessä.

LIPUTUS

Suomen lipusta annetussa laissa lukee, että jokaisella on oikeus liputtaa Suomen lipulla. Yhdistykset saavat juhlistaa Suomen lipulla tilaisuuksiaan oman lippunsa ohella.
Suomessa liputtamista valvoo sisäasiainministeriö. Käytännön liputusneuvonnan hoitaa Suomalaisuuden liitto. Lippu on joko kansallislippu (siniristilippu) tai valtiolippu (ristin keskellä Suomen vaakuna). On tärkeää muistaa, että lippuun ei saa kirjoittaa, eikä siihen saa kiinnittää tunnuskuvioita tai koristeita. Lippu ei myöskään saa olla likainen tai repaleinen.

Lisätietoja:
Suomalaisuuden Liitto

ILMOITUS TAPAHTUMASTA TAPAHTUMAKALENTERIIN

Ilmoitathan tapahtumasta myös kaupungin tapahtumakalenterissa. Kalenterista näet myös mitä muuta Kouvolassa tapahtuu. Voit hakea tietoa päivämäärän, tapahtumatyypin, alueen tai hakusanojen mukaan.

Ilmoita tapahtuma