+
-+ Tulosta

Ohjeita tapahtumajärjestäjille

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarvittavat lupa- ja ilmoitusasiat on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Näihin ohjeisiin on koottu eri viranomaisten yhteystietoja sekä tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista joista tapahtuman järjestäjän on hyvä tietää. Tapahtuman luonteesta riippuen järjestäjä voi tarvita vielä muitakin lupia kuin tässä mainitut.

MUISTA SEURAAVAT ILMOITUKSET JA LUPAHAKEMUKSET VÄHINTÄÄN..

Puoli vuotta ennen

 • lupahakemus ELY-keskukselle mittavan tapahtuman järjestämisestä tiealueella >>

3 kk ennen

 • ilmoitus kaupungin ympäristöpalveluille tilapäisestä leirintäalueesta >>

1-2 kk ennen

 • anniskelulupahakemus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle >>

30 vrk ennen

 • meluilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle >>

4 viikkoa ennen

 • ilmoitus elintarvikehuoneistosta kaupungin terveysvalvonnalle >>

14 vrk ennen

 • pelastussuunnitelma alueen pelastusviranomaiselle >>
 • ilmoitus poliisille ammattimaisen ilotulitusnäytöksen järjestämisestä >>

2 viikkoa ennen

 • tiedote hyväksytyn liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta >>

7 vrk ennen

 • ilmoitus pelastuslaitokselle pyroteknisten tehosteiden käytöstä >>

5 vrk ennen

 • ilmoitus poliisille yleisötilaisuuden järjestämisestä >>
 • ilmoitus pelastusviranomaiselle ilotulitteiden käytöstä >>

4 arkipäivää ennen

 • tiedote elintarvikeviranomaisille ulkopaikkakuntalaisten elintarvikemyyjien toiminnasta >>

6 tuntia ennen

 • ilmoitus poliisille ulkona järjestettävästä yleisestä kokouksesta >>

Muista ennen toiminnan aloittamista

 • ilmoitus terveysvalvontaan suuresta yleisötapahtumasta >>
 • lista elintarvikkeiden myyjistä tulee toimittaa terveysvalvonnalle >>
 • palvelun tarjoajan on laadittava toiminnastaan turvallisuusasiakirja >> Pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse laatia erillisinä, vaan säädetyt asiakirjan sisältöä koskevat seikat voidaan koota yhteen asiakirjaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa

Huomioi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa myös

 • tapahtuman järjestämiseen tarvitaan alueen omistajan tai vuokraoikeuden haltijan lupa
 • tilapäiset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi >>
 • moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseentarvitaan lupa ympäristöviranomaiselta >>
 • mainosten ja opasteiden sijoittamiseen katu- ja tiealueille tarvitaan lupa >>
 • tekijänoikeuskorvaukset >>
 • tavara-arpajaislupa poliisilta >>
 • järjestyksenvalvojien tulee olla poliisin hyväksymiä >>
 • tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus varata riittävä ensiapuvalmius >>
 • avotulen, nestekaasun ja palavien nesteiden käytöstä on hyvä neuvotella pelastuslaitoksen kanssa >>
 • rakennusturvallisuudesta kannattaa neuvotella rakennusvalvontaviranomaisen kanssa >>
 • poliisi voi vaatia selvityksen vastuuvakuutuksesta >>

Ilmoita tapahtumasta myös kaupungin tapahtumakalenterissa >>

Yhteisöllisyyden edistäminen
Varuskuntakatu 11
45100 Kouvola

Sähköposti:
yhteisotyo(at)kouvola.fi

____________________

Lataa tästä pdf

____________________

Tutustu myös:

Ohjelmapankki

Tapahtumakalenteri