+
-+

Poikilon toiseen kerrokseen rakennettiin studio mediataiteen esittämistä varten. Kino Poikilon ohjelmisto liittyy osaan esillä olevista näyttelyistä ja osittain ohjelmisto on itsenäistä.

Kino Poikilossa on esillä Paula Tellan videoteos Genre studies vuodelta 2016. Video liittyy taiteilijan teoskokonaisuuteen, joka on esillä näyttelyssä Kohtaamisia. Videollaan ja valokuvissaan Tella tarkastelee hiusten kautta määriteltävää naisten identiteettiä normien, ironian, leikittelyn ja taidehistoriallisten viittausten kautta. Hiusten pois ajaminen yhdistetään usein nöyrtymiseen tai nöyryyttämiseen, yhdenmukaistamiseen sekä luopumiseen. Hiusten katsotaan määrittelevän sosiaalista asemaa, ammattia tai ryhmää, johon ihminen kuuluu. Naisilla hiuksettomuus liitetään usein myös seksuaali-identiteettiin tai sairauteen. Tella haluaa kiinnittää huomiota myös epäeettisesti toimivaan kansainväliseen hiuskauppaan.

Paula Tella
Genre studies,2016
Kesto: 7:24
Kuvaus, värimäärittely ja äänitys Jaakko Ruuska
AVEK on tukenut teoksen valmistamista

Yhteystiedot

amanuenssi
Mari Lehtosalo
puh. 020 615 4050

Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo