+
-+ Tulosta

Liikuntaselvitys

Kouvolassa toteutettiin liikuntakyselytutkimus täysi- ikäisille kouvolalaisille tammi- helmikuussa 2017. Täysi- ikäisten liikuntakyselyn jatkoksi tullaan tulevina vuosina toteuttamaan erilliset tiedonhankinnat varhais- ja kouluikäisten liikuntakäyttäytymisestä sekä paikallisten liikuntaseurojen toimintaedellytyksistä.

Täysi- ikäisten liikuntakysely 2017 toteutettiin ositettuna otantana, jolloin saatiin edustavampi otos myös pienistä ryhmistä; sukupuoli, ikä ja asuinpaikka huomioitu. Kyselyllä kartoitettiin liikuntatottumuksia, liikkumista rajoittavia tekijöitä, liikuntapaikkojen käyttöä sekä tyytyväisyyttä kunnan liikuntapalveluista ja paikoista. 1072 yli 18- vuotiaalle kouvolalaiselle lähetettiin kotiin kyselylomake.Tutkimuksen vastausprosentti oli 47,6.

Tutustu tarkemmin liikuntaselvitykseen:

Kouvolan liikuntaselvitys 2017 [pdf, 2 MB]

Terveyden edistäminen

Hyvinvointisuunnittelija
Tarja Alamattila
puh. 020 615 7483