+
-+ Tulosta
puistojumppaa

Sähköistä Liikettä

Sähköistä liikettä -hanke aktivoi liikkumaan sosiaalisen median ja virtuaaliryhmien avulla

Kouvolan kaupungin terveyden edistämisen palveluiden hankkeen tavoitteena on kannustaa hyvinvoinnin edistämiseen, aktiiviseen elämäntapaan ja liikunnan lisäämiseen sosiaalisen median keinoin (Facebook ja YouTube). Matalan kynnyksen harrasteliikuntaa sekä omatoimista liikuntaa pyritään lisäämään virtuaalisten palveluiden avulla esimerkiksi kauempana taajamista asuville. Suomessa ei ole tiedettävästi aikaisemmin toteutettu tämäntyyppisiä sosiaaliseen mediaan ja virtuaaliryhmiin keskittyvää liikuntaneuvonnan hanketta.

Virtuaalisesti ohjattuja jumppia omatoimisen liikunnan harrastamiseen kotona.
Tarjoamme mahdollisuuden harrastaa ohjattua liikuntaa myös kotioloissa. Tutustu jumppavalikoimaamme täältä. Jokainen jumppaa omalla vastuulla. Tee liikkeet oman kuntosi mukaan ja pidä tarvittaessa taukoja.

Sähköistä liikettä -hanke jatkaa liikuntaneuvonnan kehittämistä Kouvolassa. Hanke on perustettu tarpeeseen tavoittaa uusia asiakasryhmiä keskittyen vähän liikkuviin ja erityisesti nuoriin perheisiin sekä työttömiin. Tiukkenevassa taloustilanteessa Kouvola on joutunut monen muun kaupungin tavoin tarkastelemaan palveluverkkoja ja miettimään uudenlaisia tapoja palveluiden järjestämiseksi. Palvelut kaupungin reuna-alueilla ovat supistuneet, mutta samalla liikuntaryhmiin on edelleen suuri tarve. Sähköistä liikettä -hankkeessa kokeillaan ryhmäohjauksen toteuttamista virtuaalisesti, jolloin varsinaista ohjaajaresurssia paikan päällä ei tarvita. Virtuaaliryhmät toimisivat kaupungissa ohjattujen ryhmien lisänä ja tarjonnan täydentäjinä.

Samanaikaisesti nykyaikaistetaan liikunta- ja terveysneuvontaa. Internetistä ja sosiaalisesta mediasta on tullut yksi tärkeimpiä informaation lähteitä terveyteen liittyvän tiedon etsimisessä, jakamisessa ja tuottamisessa. Liikunta- ja terveysneuvonnassa haasteena on tiettyjen asiakasryhmien tavoittaminen ja toisaalta elintapaohjausryhmiin osallistuvien pidempiaikainen seuranta ja kannustus muutoksen säilyttämiseen. Näihin haasteisiin voidaan vastata sosiaalisen median keinoin ja samalla saada aikaan aitoa vuorovaikutusta. Hankkeessa terveyden edistämisen palveluille perustetaan Facebook-sivut, jossa tarjotaan liikuntaan, ravitsemukseen, hyvään oloon ja terveyteen liittyviä vinkkejä sekä esitellään paikallisia liikuntapaikkoja ja liikuntalajeja kouvolalaisille. Myös esimerkiksi painonhallintaryhmiä voidaan toteuttaa Facebookin kautta.

Aikataulu ja tavoitteet
Hanke ajoittuu kahdelle vuodelle, 3/2015–2/2017. Ensimmäisenä vuonna toteutetaan henkilöstön koulutus, perustetaan Facebook-sivut ja käynnistetään yksi virtuaaliryhmä. Toisena vuonna toimintaa ja ryhmiä lisätään tarpeen mukaan.

Päätavoitteena hankkeessa on vähän liikkuvien aikuisten tavoittaminen ja aktivoiminen liikunnalliseen elämäntapaan sosiaalisen median keinoin. Lisäksi tavoitteena on omatoimisen liikunnan ja matalan kynnyksen harrasteliikunnan lisääminen virtuaalisten palveluiden avulla varsinkin Kouvolan reuna-alueilla.

Hankeorganisaatio

Hankkeen vastuutahona toimii Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelut / terveyden edistäminen. Yhteistyötahoina ovat kaupungin tieto- ja viestintäpalvelut, terveyspalvelut, kotihoito ja kotihoitoa tukevat palvelut, arkielämän tukipalvelut/aikuissosiaalipalvelut ja kansalaisopisto

Lisätiedot:
Tarja Alamattila, Hyvinvointisuunnittelija p. 020 615 7483

Yhteystiedot

Tarja Alamattila
Palvelupäällikkö vs.
020 615 7483
Impuls Kouvola banneri

Katso myös

Esite: Virtuaalista jumppaa [pdf, 360 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme