+
-+ Tulosta

Näyttelytilat

Kaupungin näyttelytilat ovat erikokoisia ja eritasoisia varustukseltaan. Osa on valvottuja, osasta valvonta puuttuu. Näyttelytilat ovat sijoittuneet eri puolille Kouvolan kaupungin taajama-alueita.

Näyttelyiden aikana kaupunki voi järjestää tiloissa muuta näyttelyä tukevaa toimintaa (esim. konsertteja).

Katso lisätietoja kunkin näyttelytilan kohdalta.