+
-+ Tulosta

Ikäihmisten Kulttuurivirta

Ikäihmisille suunnattu Kulttuurivirta on saanut rahoitusta Perusturvarahastolta kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toteutuksen kehittämiseen.
Kouvolan taiteilijat ja luovien alojen toimijat vierailevat ikäihmisten luona.
Tilaamisessa hyödynnetään Kulttuurin tuotetarjotinta. Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kulttuurisen vanhustyön toimintaan osallistuminen lisää elämän mielekkyyttä, tukee terveyttä ja pidentää elinikää, kaiken kaikkiaan luo hyvinvointia. Poikkihallinnollisena yhteistyönä Kouvolan kaupungissa tuotetaan vanhuspalveluiden palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten kulttuuria tukevia erilaisia kulttuurituotteita ja -palveluja.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin hyödyttää hoitohenkilökunnan jaksamista arkisten perus- ja hoitorutiineiden keskellä. Kulttuurikasvatusohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä.

Ikäihmisten kulttuurivirta -esite löytyy tästä. [pdf, 5 MB]

Jokaisen kulttuurivierailun jälkeen taiteilijat ja luovien alojen toimijat yhdessä hoitohenkilökunnan ja ikäihmisten kanssa täyttävät palautelomakkeet, joiden webropol yhteenveto toimii vaikutustutkimuksena sekä perusteluna rahoitukselle.

Tärkeä työväline Ikäihmisten Kulttuurivirran ohjausryhmälle kulttuurisen vanhustyön toiminnan kehittämiseen.

Ohjausryhmä:
palvelupäällikkö Elina Koivisto (Kultttuurisen Hyvinvoinnin edistäminen) pj
palvelupäällikkö Kirsi Kiiski (Ikäihmisten Varhaiset palvelut)
palvelupäällikkö Anu Parikka (Omaishoito)
kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu
Hoitotyön vastaava Anne Heikkilä (Kotihoito)
Päiväkeskusten esimies Hanna Kuukasjärvi (Kotihoito)
Hoitotyön vastaava, Leena Hakuli (Hoiva-asuminen)
Kulttuurikasvatuspalvelut, työryhmien koollekutsuja ja sihteeri,
kulttuurin tuotetarjottimen päivittäjänä tilaajille, Kulttuurivetureitten koulutus- ja virkistystoiminnan järjestäjänä
kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa

Kulttuuriveturit Kouvolassa

Kulttuurisessa vanhustyössä edistetään taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kehitetään heille tarjolla olevia palveluita. Kehittämistyön kohteena on myös kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Vuonna 2017 kartoitamme hyödynnettäväksi jo olemassa olevia kulttuurihyvinvointiin liittyviä hyviä käytäntöjä sekä kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan hallinnollista ja rakenteellista organisoitumista.

Tule mukaan Kulttuuriveturiksi Kouvolaan, meitä on jo kymmenkunta mukana toiminnassa. Virkistyspäivä oli toukokuussa ja koulutusiltapäivä tulossa lokakuussa.

Syksyllä 2017 kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toiminnalle kokoontumispaikat :
Korttelikoti Oravanpesä Eskolanmäki 20.9, 18.10 ja 15.11 klo 13-14.30
Kulttuuriveturina Eeva Haverinen,
Elimäen kirjastolla lokakuun alusta lähtien 5 kertaa torstaisin klo 13.30 Kulttuuriveturina Päivi Paananen sekä
Jaalassa Huhdasjärvellä kylätalolla Kulttuuriveturina Suvi Autio, ja uudet Kulttuuriveturit Vuokko Tuomi ja Julia Leskinen, ryhmän toiminta Jaalan keskustassa päiväkeskuksessa 16.11 ja 18.12 klo 14-16.

Jos kiinnostuit voit ilmoittautua mukaan toimintaan
palveluohjaajille: Tarja Koivula, Tiina Raatikainen, Henna Tuomaila.

Lisätietoja:
Kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa

Palvelupäällikkö Kirsi Kiiski

Infoa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hankkeista:

Kouvolan kaupunki on jäsen vuosina 2016-2017 kuntatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostossa, ns. Aili hanke. Verkosto pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin sekä kehittämään ikääntyneille tarjolla olevia palveluita.

Verkoston kehitystoiminnan painopisteinä ovat kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hallintomallien- ja muotojen kehitystyö, kulttuuritoimintaan liittyvä kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli vanhustyössä sekä kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Verkoston toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan on nimetty edustaja niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin kulttuuritoimen puolelta.

Kouvolan kaupungin vastuuhenkilöt verkostossa ovat palvelupäällikkö Kirsi Kiiski ja kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa (palvelupäällikkö Elina Koivisto). Vastuuhenkilöiltä voitte tiedustella kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisen verkoston toiminnasta sekä vanhustyöstä Kouvolan kaupungissa.

Taiteen edistämiskeskus tukee Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto-hanketta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme