+
-+ Tulosta

Ikäihmisten Kulttuurivirta

Ikäihmisille suunnattu Kulttuurivirta saa rahoitusta Perusturvarahastolta kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toteutuksen kehittämiseen.
Kouvolan taiteilijat ja luovien alojen toimijat vierailevat ikäihmisten luona.
Tilaamisessa hyödynnetään Kulttuurin tuotetarjotinta. Taide ja kulttuuri osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kulttuurisen vanhustyön toimintaan osallistuminen lisää elämän mielekkyyttä, tukee terveyttä ja pidentää elinikää, kaiken kaikkiaan luo hyvinvointia. Poikkihallinnollisena yhteistyönä Kouvolan kaupungissa tuotetaan vanhuspalveluiden palvelulaitoksien ja kotona asuvien ikäihmisten kulttuuria tukevia erilaisia kulttuurituotteita ja -palveluja.

Asiakkaiden voimaannuttaminen kulttuurisen vanhustyön menetelmin hyödyttää hoitohenkilökunnan jaksamista arkisten perus- ja hoitorutiineiden keskellä. Kulttuurikasvatusohjelma tukee uuden vanhuspalvelulain sisältöjä.

Ikäihmisten kulttuurivirta -esite löytyy tästä. [pdf, 5 MB]

Jokaisen kulttuurivierailun jälkeen taiteilijat ja luovien alojen toimijat yhdessä hoitohenkilökunnan ja ikäihmisten kanssa täyttäen palautelomakkeet, joiden webropol yhteenveto toimii vaikutustutkimuksena sekä perusteluna rahoitukselle.

Tärkeä työväline Ikäihmisten Kulttuurivirran ohjausryhmälle kulttuurisen vanhustyön toiminnan kehittämiseen.

Ohjausryhmä:
palvelupäällikkö Elina Koivisto (Kultttuurisen Hyvinvoinnin edistäminen) pj
palvelupäällikkö Kirsi Kiiski (Ikääntyneiden palvelut, Varhaiset palvelut)
palvelupäällikkö Anu Parikka (Ikääntyneiden palvelut, Omaishoito)
Anne Heikkilä (Ikääntyneiden palvelut,Kotihoito)
Kirsi Hartikainen (Ikääntyneiden palvelut, Kotihoito)
Leena Hakuli (Ikääntyneiden palvelut, Hoiva-asuminen)
työryhmien koollekutsuja, ohjausryhmän sihteeri,
kulttuurillisen tuotetarjottimen päivitys tilaajille,
vapaaehtoistyö yhteistyössä varhaisten palveluiden palveluohjaajien kanssa Kulttuurivetureitten koulutus- ja virkistystoiminnan järjestäjä
kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa
kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu

Kulttuuriveturit Kouvolassa

Kulttuurisessa seniori- ja vanhustyössä edistetään taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä kehitetään heille tarjolla olevia palveluita. Kehittämistyön kohteena on kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Kartoitetaan hyödynnettäväksi olemassa olevia kulttuurihyvinvointiin liittyviä käytäntöjä sekä kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan hallinnollista ja rakenteellista organisoitumista.

Tule mukaan Kulttuuriveturiksi Kouvolaan, meitä on jo moni mukana toiminnassa. Virkistys- ja koulutuspäivät keväällä ja syksyllä.

kulttuurisen seniori- ja vanhustyön toiminnalle kokoontumispaikat :
Kouvolan keskustan vertaisryhmä: Kulttuuriveturina Eeva Haverinen, Eira Turkki
Jaalan Huhdasjärvellä: Kulttuuriveturina Suvi Autio
Jaalan kirkonkylällä: Kulttuurivetureina Vuokko Tuomi ja Julia Leskinen,
Sirpa Tuomi-Nurmi

Jos kiinnostuit voit ilmoittautua mukaan toimintaan
palveluohjaajille Henna Tuomaila, Anne Korpelainen, Jaana Venäläinen.

Lisätietoja:
Kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa

Palvelupäällikkö Kirsi Kiiski

Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön Aili -hanke:

Kouvolan kaupunki on jäsen vuosina 2016-2018 kuntatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkostossa.
Aili hanke, 12 kunnan verkosto pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä taide- ja kulttuuritoiminnan keinoin sekä kehittämään ikääntyneille tarjolla olevia palveluita.

Verkoston kehitystoiminnan painopisteinä ovat kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hallintomallien- ja muotojen kehitystyö, kulttuuritoimintaan liittyvä kirjaaminen ja toiminnan vaikutusten arviointi, kulttuurin ammattilaisten ja asiantuntijoiden rooli vanhustyössä sekä kulttuuriin liittyvä vapaaehtoistoiminta.

Verkoston toiminnassa ovat tällä hetkellä mukana Kouvolan lisäksi, Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan on nimetty edustaja niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin kulttuuritoimen puolelta.

Kouvolan kaupungin vastuuhenkilöt verkostossa ovat palvelupäällikkö Kirsi Kiiski ja kulttuurikasvatuskoordinaattori Jaana Vuorio-Palmumaa (palvelupäällikkö Elina Koivisto). Vastuuhenkilöiltä voitte tiedustella kulttuurisen seniori- ja vanhustyön kansallisen verkoston toiminnasta sekä vanhustyöstä Kouvolan kaupungissa.

Taiteen edistämiskeskus tukee Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto-hanketta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme