+
-+ Tulosta

Taiteen perusopetus järjestetään kansalaisopistossa

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taideopetusta, joka perustuu lakiin ja asetukseen.

Järjestävä taho sitoutuu antamaan opiskelijalle mahdollisuuden edetä perustasolta syventäviin opintoihin siten, että kaikki opetussuunnitelmaan kirjatut osiot on mahdollista suorittaa. Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja ne tarjoavat mahdollisuuden tavoitteelliseen, harrastuspohjaiseen opiskeluun ja oman taiteen tekemisen ja ilmaisun kehittämiseen taiteen eri osa-alueilla. Opinnoista saatava todistus on Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen.

Taiteen perusopetuksen sisällöistä ja järjestämisestä kerrotaan Kouvolan kansalaisopiston verkkosivuilla.