+
-+ Tulosta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan piiriin kuuluvat 1. ja 2. luokkaa käyvät sekä erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Lapsille tarjotaan mahdollisuus virikkeelliseen, ohjattuun ja turvalliseen toimintaan varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.

Ensimmäisen luokan sekä erityisen tuen piirissä olevat oppilaat ovat etusijalla, mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja. 2. luokan oppilaiden kohdalla valintaan vaikuttavat lapsen hoidolliset tarpeet sekä perheen kokonaistilanne.

Iltapäivätoiminnan ryhmät muodostetaan kysynnän mukaan lukuvuosittain. Kaupungin omien iltapäivätoimintaryhmien lisäksi kaupunki koordinoi myös muiden palveluntuottajien iltapäivätoimintaa.

Toimintaa järjestetään koulun työaikana, koulupäivinä maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta ohjaajien koulutuspäiviä (1-2 lukuvuoden aikana). Iltapäivätoiminta alkaa heti oppituntien jälkeen ja päättyy pääsääntöisesti klo 16.00. Lapset saavat iltapäivätoiminnassa terveellisen välipalan. Aamuhoitoa voidaan järjestää vain muutamissa toimintayksiköissä.

Hakeminen lukuvuoden 2018-2019 toimintaan

Iltapäivätoimintaan hakeutuvan lapsen tulee olla perusopetuksen piirissä Kouvolan kaupungissa. Toimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisen Wilma-oppilashallinto-ohjelman kautta (hakemukset ja päätökset). Tulostettava hakulomake löytyy sivun liitetiedostoista.
Hakuaika lukuvuodelle 2018-2019 päättyy 18.2.2018. Päätös paikan saamisesta ja toimintamaksusta lähetetään vanhemmille huhtikuun lopussa. Varsinaisen hakuajan jälkeenkin hakemuksia voi tehdä ja paikkoja myönnetään, mikäli ryhmissä on tilaa.

Maksut
Kaupunki perii aamu- ja iltapäivätoiminnasta Lasten ja nuorten lautakunnan vahvistaman maksun. Lukuvuoden 2017-2018 maksut liitetiedostoissa. Lukuvuoden 2018-2019 maksut ovat samat. Palveluntuottajat määrittävät omat asiakasmaksunsa.

Paikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.

Kuljetukset
Kokoaikaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevat oppilaat eivät saa kuljetusta eli perheet huolehtivat itse koulukuljetusedun piirissä olevien oppilaiden kuljetukset. Poikkeuksena ovat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain piirissä olevat oppilaat, joille on laadittu kunnan erityishuolto-ohjelma.

Kesäkerhot 2018

Nuorisopalvelut järjestää alakouluikäisille lapsille kesäkerhotoimintaa 4.-15.6. sekä 30.7.-3.8.2018 klo 9-15 seuraavissa paikoissa: Inkeroisten yhteiskoulu, Elimäen yhtenäiskoulu, Korian koulu, Kuusankosken keskustan koulu, Mansikkamäen koulu, Sarkolan koulu, Saviniemen koulu ja Niinistön koulu.

Kerhon hinta on kesäkuulta 4.-15.6. 40 € ja elokuulta 30.7.-3.8. 20 € ja se laskutetaan kokonaisuudessaan läsnäolopäivistä riippumatta. Ilmoittautuminen on sitova.
Kerhossa ei tarjota ruokaa, vaan kerho toimii eväsperiaatteella.

Maksu voidaan jättää perimättä (jos perhe on toimeentulotuen asiakas) tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökulmat huomioon ottaen siihen on syytä. Vapaamuotoinen, kirjallinen anomus maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä liitteineen (tulotiedot, toimeentulotukipäätös) toimitetaan Kasvun ja oppimisen tuki/ Johanna Kinnunen, Torikatu 10, 45100 Kouvola.

Mikäli kerhon osallistujamäärää joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat 1. ja 2. luokan oppilaat sekä tuen tarpeessa olevat oppilaat. Ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat. Tarkempaa tietoa kerhon toiminnasta ja sisällöstä annetaan toukokuun lopussa ennen kerhon aloittamista.


Lisätietoja: Kasvun ja oppimisen tuen toimistosihteeri Johanna Kinnunen, 020 615 1389

Yhteystiedot

Miia Ojalainen
Palvelualueen esimies (eteläinen)
020 615 9350
miia.ojalainenkouvola.fi

Maija Saksa
Palvelualueen esimies (keskinen)
020 615 8429
maija.saksakouvola.fi

Petri Vainikka
Vs. palvelualueen esimies (pohjoinen)
020 615 9340
petri.vainikkakouvola.fi

Tiedustelut

Susanna Seppälä
Koordinaattori
020 615 5226
susanna.seppalakouvola.fi