+
-+ Tulosta

Konsultoivien erityisopettajien työ on Kouvolassa toimiva tukitoimi oppilaiden opiskelun tehostamiseksi.

Konsultoivat erityisopettajat tukevat ensisijaisesti koulun henkilökuntaa opetusjärjestelyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Erityisopettajat tarjoavat vuorovaikutuksen kautta omaa erityisasiantuntijuuttaan muiden käyttöön sekä antavat vinkkejä koulun/luokan arkeen sovellettaviksi. Opettajien välinen keskustelu kasvatuksellisista ja opetuksellisista asioista tukee välillisesti oppilaan opiskelua hänen omassa lähikoulussaan.