+
-+ Tulosta

Koulukoutsaus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja käytännönläheistä oppilaan tarpeista lähtevää toimintaa. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin kuten esimerkiksi arjenhallintaan tai opiskeluun ja koulunkäyntiin. Kouvolassa toimivat koulukoutsit ovat koulumaailmassa toimivia opettajia, ohjaajia, kuraattoreita ja psyykkareita, joilla on adhd-coachin ja/tai ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Koulukoutsi tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan (oppilaan ja hänen huoltajiensa sekä opettajan) kanssa.

Ohjauksen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään, sekä omista kyvyistä selvitä. Koulukoutsauksessa haasteita ja ongelmia käsitellään ratkaisukeskeisesti, tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Esiin tuodaan valmennettavan vahvuuksia ja voimavaroja ja niitä hyödyntäen etsitään uudenlaisia toiminta- ja käyttäytymismalleja.

Koulukoutsin tukea saadakseen oppilaalla ei tarvitse olla diagnoosia, sillä valmennus sopii erilaisille erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Mihin valmennusta tarvitaan?

Asiakas tarvitsee tukea ja keinoja erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa toimimiseen, muun muassa:

 • toiminnanohjauksen vahvistamiseen
 • asioiden aloittamiseen/loppuun saattamiseen
 • oleellisessa asiassa pysymiseen
 • erilaisten tilanteiden hallintaan
 • kannustuksen ja onnistumisen kokemiseen
 • omien voimavarojen tunnistamiseen ja hyväksymiseen
 • itsestä huolehtimiseen
 • prioriteettien asettamiseen

Kenelle valmennus soveltuu?

 • Soveltuu henkilöille, joilla on esim. keskittymisen vaikeuksia, järjestelmällisyyden puutetta, aloitekyvyttömyyttä tai haasteita tarkkaavuuden suhteen.
 • Henkilöille, joille arjen rutiinien hallitseminen on haasteellista.
 • Henkilöille, jotka ovat valmiita oppimaan uusia toimintatapoja ja muuttamaan omia rutiineja.
 • Asiakkaana voi olla koulu/ koti

Kenelle valmennus ei sovellu?

 • vastentahtoisuus, sitoutumattomuus
 • vaikea masennus tai itsemurhan riski
 • väkivaltaisuus
 • päihteiden käyttö
 • kriisi
 • varhaisessa suruvaiheessa olevat
 • käytännön asiat eivät mahdollista ohjausta

Mitä valmennus voi käytännössä olla?

 • Koulun ja kodin ohjausta (esim. käytännön keinojen etsiminen ja oppiminen opiskelun ja koulunkäynnin tueksi)
 • Koulu- ja kotitehtävientekotilanteiden haltuunottoa
 • Arjen hallinnan tukea (mm. asioiden priorisointi, ajankäyttö, siirtymätilanteet, päivärytmi, tavaroista huolehtiminen)
 • Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen käytännönharjoittelua
 • Opettajan konsultointia
 • Opiskelujen etenemissuunnitelman tekoa
 • Opiskelu-/työpaikan hakuprosessi jne.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme