+
-+ Tulosta

Joustavat tukimuodot

Joustavien tukipalvelujen piiriin ohjautumista edeltää keskustelu huoltajien, luokanopettajan/luokanvalvojan ja tarvittaessa erityisopettajan kesken.

Keskustelun jälkeen asia viedään koulun oppimisen ja koulunkäynnin ryhmään, jossa käydään läpi kokonaistilanne ja pohditaan millaista tukea oppilas tarvitsee.