+
-+ Tulosta

Joustava perusopetus - JOPO

JOPO:n tavoitteena on tukea oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta, selkeyttää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia/ koulutusnäkymiä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä, pienryhmäopetusta, työpaikka-opiskelua ja erilaisia oppimisympäristöjä sekä henkilö-kohtaista tukea ja ohjausta.

Kouvolassa on kuusi JOPO -ryhmää 7.-9. -luokkalaisille (yhteensä 60 oppilaspaikkaa). Opetusta järjestetään max. 10 oppilaan ryhmissä, jotka ovat Eskolanmäen koulussa, Myllykosken yhteiskoulussa, Naukion yhtenäiskoulussa, Urheilupuiston sekä Valkealan yläkouluissa.

Opetuksen järjestäminen JOPO -luokassa

 • JOPO -luokkien opetuksessa noudatetaan normaalia opetussuunnitelmaa (yleisopetuksen tavoitteet ja sisällöt) sekä Joustavan perusopetuksen opetus-suunnitelmaa
 • JOPO -luokassa noudatetaan koulun yhteisiä järjestyssääntöjä sekä luokan omia yhteisesti sovittuja sääntöjä ja käytänteitä
 • Oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma tai tarvittaessa HOJKS

"Luksusta" JOPOssa

 • Opiskelu pienryhmässä (max. 10 oppilasta)
 • Henkilökohtainen tuki ja ohjaus, yksilöllisesti "räätälöity" opetus
 • Tiivis yhteistyö koulun ja kodin välillä
 • Elämäntaitojen opiskelu
 • Työpaikkaopiskelu
 • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
 • Leirit, toimintapäivät, tutustumiskäynnit ym.

Opetuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu erityisluokanopettaja, JOPO-kuraattori sekä koulunkäynninohjaaja. Kasvatuskumppanuus vanhempien sekä
mahdollisten muiden tukiverkostojen kanssa on tiivistä.


Kokemuksina aikaisemmilta vuosilta:

 • JOPO -toimintamalli on lisännyt oppilaiden opiskelumotivaatiota ja tavoitteellisuutta
 • Lähes kaikki oppilaat ovat saaneet päättötodistuksen ja jatko-opintojen suunnittelu on edistynyt
 • Työpaikkaopiskelusta on pidetty ja se on vahvistanut työelämään suuntautumista
 • Yleinen elämänhallinnan vahvistuminen ja sosiaalisten taitojen parantuminen ovat osaltaan lisänneet kykyä vastaanottaa elämän haasteita.
 • Koulun ja kodin tehostettu yhteistyö on ollut avuksi kaikkien osapuolien näkökulmasta nuorten kasvun ja kehityksen tukemista.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme