+
-+ Tulosta

Luokkamuotoinen erityisopetus

Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opetus pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan hänen lähikoulussaan tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Mikäli oppilas tarvitsee enemmän tukea kuin omassa koulussa on mahdollista antaa, voidaan opetus järjestää joko alueellisessa pienryhmässä tai kaupunkitason erityisluokassa.