+
-+ Tulosta

Kelpo - tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta

Kansallinen KELPO - tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta käynnistyi 233 kunnassa keväällä 2008 ja jatkuu edelleen. Kouvolassa hanke käynnistyi vanhoissa kunnissa vuonna 2008 ja yhdistymisen jälkeen jatkettiin yhtenä yhteisenä kehittämistyöhankkeena.


Kansallisen kehittämistyön tavoitteet

  • Jalkauttaa uuden erityisopetuksen strategian mukaisia linjauksia paikalliselle tasolle.
  • Monihallinnollisesti luodut opiskelun tuen rakenteet ja toimintamallit sekä niiden vakiinnuttaminen.
  • Lähikouluperiaatteen mukainen opetuksen järjestäminen.
  • Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki: varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen tuki.
  • Yleisten tuen muotojen tehostaminen kaikille oppilaille kuuluvina tukitoimina sekä tehostetun ja erityisen tuen vahvistaminen.

Tavoitteet Kouvolassa

  • Uuden erityisopetusstrategian sisältöjen avaaminen kouluilla ja toimintatapojen muuttaminen strategian mukaiseksi
  • Sähköisen käsikirjan(KOT) käyttöönotto ja sen sisältöjen avaaminen kouluilla henkilökunnan työvälineenä
  • Lomaketyön loppuun saattaminen ja uusien lomakkeiden käyttöönotto strategian mukaisesti
  • Uuden organisaation ja aluekoordinaatiotyöryhmien työn jäsentäminen kouluilla
  • Vaativan erityisopetuksen kehittäminen, erityisesti sosiaalisista ja psyykkisistä ongelmista kärsivien oppilaiden opetusjärjestelyt ja tukipalvelut

Sähköinen käsikirja

Sähköinen käsikirja opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle (KOT) on otettu käyttöön syksyllä 2009. Uudet yhtenäistetyt erityisopetusstrategian mukaiset lomakkeet otettiin käyttöön keväällä 2010 sekä esi- että perusopetuksessa. Lukuvuoden 2009 – 2011 aikana on toteutettu lukuisia henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.

Hankekokonaisuus on päättynyt keväällä 2013.