+
-+ Tulosta

Rahoitus ja opintososiaaliset edut

Oppisopimustoimiston maksama koulutuskorvaus työnantajalle 1.1.2016 alkaen

 • Perustutkintoon johtavassa koulutuksessa koko koulutuksen ajan 10-150 €/kk.
 • Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa koko koulutuksen ajan 10-100 €/kk.
 • Ei tutkintotavoitteisessa lisäkoulutuksessa koko koulutuksen ajan 10-100 €/kk.
 • Mikäli työnantaja palkkaa oppisopimusopiskelijan, joka tarvitsee esimerkiksi vammaisuuden tai sairauden vuoksi erityisopetusta ja -ohjausta työpaikalla, sovitaan koulutuskorvaus tapauskohtaisesti.
 • Koulutustarkastaja tai -suunnittelija myöntää koulutuskorvauksen. Koulutuskorvauksen määrään vaikuttaa, onko kysymyksessä nykyisen vai uuden (voi olla myös työpaikan vaihtaja) työntekijän koulutus, myös koulutusalalla on merkitystä tuen suuruuteen.
 • Vuonna 2016 peruskoulunsa päättävien osalta maksetaan perustutkintoon johtavasta koulutuksesta korotettu koulutuskorvaus (1. vuosi 800 €/kk, 2. vuosi 500 €/kk, 3. vuosi 300 €/kk).

TE-toimiston työnantajalle maksama palkkatuki

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuen suuruus on 30-50 % palkkauskustannuksista. Lisätietoja mm. palkkatuesta saat Kouvolan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto
Hallituskatu 7, 45100 Kouvola
Puh. 029 504 2000
www.mol.fi

Opintososiaaliset edut opiskelijalle 1.1.2016 alkaen

 • Työnantajan päätettävissä on se, maksetaanko palkkaa tietopuolisen opetuksen (siis oppilaitospäivien) ajalta vai ei. Tästä on hyvä sopia opiskelijan ja työnantajan kesken jo oppisopimusta solmittaessa.
 • Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, voi opiskelija hakea näiltä päiviltä opintososiaalisia etuja. Matka- ja majoittumiskorvausta maksetaan myös niille opiskelijoille, joille maksetaan palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta. Näistä sovitaan aina oppisopimuksen solmimisen yhteydessä. Opintososiaaliset edut ovat verottomia ja ne maksaa oppisopimustoimisto.
 • Tietopuolisen opetuksen ajalta päivärahaa 15 €/opetuspäivä, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa.
 • Huoltajille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia, päivärahan lisäksi perheavustusta 17 €/opetuspäivä.
 • Matkakustannusten korvausta matkasta teoriakoulutukseen ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan yhdensuuntaisen matkan ollessa 10 km tai enemmän. Oppisopimustoimistosta voi hakea junalipun ennen teoriaopintojaksolle lähtöä.
 • Majoittumiskorvausta 8 €/opetuspäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella ja jos opiskelija yöpyy muussa kuin oppisopimustoimiston kustantamassa majoituksessa. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.
 • Opintososiaalisia etuja haetaan matkalaskulomakkeella oppisopimustoimistolta kunkin teoriaopetusjakson päätyttyä.
 • Matkalaskulomakkeeseen vaaditaan oppilaitoksen allekirjoitus ja leima sekä päivärahoja haettaessa työnantajan allekirjoitus. Lomake liitteenä.

Liitetiedostot

Matkalaskulomake [pdf, 185 KB] Matkalaskulomake [docx, 44 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme