+
-+ Tulosta

Kuraattori toimii varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella tarjoten tukea kaikissa lapsen ja nuoren elämänvaiheissa. Kuraattori on sosiaalialan asiantuntija, jonka työn painopiste on ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Kuraattori tekee sekä koko oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä että yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä.

Kuraattorin tehtävänä on vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatusyksikön tai oppilaitoksen toimintakulttuuri tukee lapsen ja nuoren oppimista, terveyttä, hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Kuraattorin tehtävänä on tukea lapsen, oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulukäynnin sujumista sekä opintojen etenemistä. Hän toimii erilaisissa verkostoissa koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja on käytettävissä konsultaatiota vaativissa asioissa. Kuraattori käy tarvittaessa seuraamassa oppitunteja ja havainnoi luokka- ja ryhmätilanteita. Hän pitää oppitunteja ja pienryhmiä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa sekä osallistuu koulun monialaisten opiskeluhuoltoryhmien toimintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kuraattori tapaa lapsia, oppilaita ja opiskelijoita, joilla on esimerkiksi vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai elämässään on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, taikka omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmia. Hän tekee yhteistyötä perheen, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Työmenetelmiä ovat esimerkiksi tukikeskustelut ja kartoitukset.

Joustavan perusopetuksen (JOPO) pienryhmiin on kohdennettu kaksi työntekijää, joiden tehtäväalueisiin edellä mainittujen kuraattoritehtävien lisäksi kuuluu muun muassa erilaisten oppimisympäristöjen, kuten työpaikkaopiskelun ja intensiivijaksojen järjestäminen sekä uravalinnan ohjaus. Keskeistä on koulupudokkuuden ehkäiseminen tehostetulla jälkiohjauksella sekä nivelvaiheen tuella.

Yhteystiedot

Kuraattorien yhteystiedot löytyvät

sivuilta.

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme