+
-+ Tulosta

Ulkoinen tarkastus

Tarkastuslautakunnan alaisena toimii ulkoinen tarkastus, joka valmistelee tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat, arvio kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Ulkoisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat valtuuston 1.4.2014 hyväksymä tarkastuslautakunnan johtosääntö, tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja vuosittain laadittava työohjelma.

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja käytännöllistä tietoa päätöksenteon tueksi. Arvioinnissa tarkastellaan sekä aikaansaatuja tuloksia että toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Tuloksellisuutta on tarkasteltava toiminnan onnistumisena, ja miten hyvin kunta on pystynyt täyttämään tehtävänsä kuntalaisten palvelujen järjestäjänä.

Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö

Sirkku Ahvo-Lehtinen
Tarkastuspäällikkö
020 615 7916
sirkku.ahvo-lehtinenkouvola.fi

Katriina Lankinen
Tarkastaja
020 615 5965
katriina.lankinenkouvola.fi

Yhteystiedot

Kouvolan kaupunki
Ulkoinen tarkastus
Torikatu 10
PL 85, 45101 Kouvola
etunimi.sukunimi(a)kouvola.fi