+
-+ Tulosta

Sivujen ylläpito

Kouvolan kaupungin www-sivuja ylläpitää useampi kymmenen työntekijää. Haluamme palvella kuntalaisia hyvin myös verkossa, joten palaute on tervetullutta!

Kouvolan kaupungin verkkosivut uudistettiin kesäkuussa 2012, jolloin sekä rakenne että ulkonäkö päivittyivät nykyiseen malliin. Rakennetta on sittemmin hienosäädetty palautteen mukaan.

Ensimmäinen kysely nettisivuista toteutettiin jo heinä-elokuussa 2012. Vastaajia oli kenties lomakaudesta johtuen melko vähän. Mielipiteet sivuista vaihtelivat laidasta laitaan - uudistus ei jättänyt vastaajia kylmäksi.

Seuraava kysely toteutettiin marraskuussa 2013 ja tulokset osoittavat, että parannettavaa on edelleen sekä asioiden löytymisen että rakenteen selkeyttämisen saralla. Valikkorakennetta parannettiin vuoden 2014 aikana.

Viimeisin kysely toteutettiin tammi- ja helmikuussa 2016. Vastaajat kokivat Kouvola.fi-sivuston pääosin hyödyllisenä ja sisällöltään monipuolisena.Toisaalta vastaajat kokivat, että sivustolla olevan tiedon löytämisessä voi joskus olla vaikeuksia, sivusto ei erotu edukseen, ja että sivuston selkeydessä olisi vielä parantamisen varaa.

Kouvolan kaupungin verkkosivujen sisältörakenne ja etusivun valikko uudistuvat kesän 2015 aikana. Uusi päävalikko koostuu palveluista, kohderyhmävalikko supistuu.

Kouvolan kaupungin verkkosivuista saadun palautteen ja kyselytutkimusten perusteella tiedon löytymisessä sivuilta on kehitettävää. Kesä-heinäkuun aikana Kouvola.fi -sivuston päävalikko palaa palvelulähtöiseen malliin ja kohderyhmävalikko supistuu merkittävästi. Moni on kokenut hankalaksi löytää etsimänsä tiedon pelkästään kohderyhmittäin luokitellusta valikosta.

Syksyn 2015 aikana vähennetään sivujen määrää ja tuodaan esille ensisijaisesti vain olennainen tieto. Eniten vierailtuja ja haettuja sivuja nostetaan valikkorakenteessa ylöspäin. Hakutoimintoa parannetaan ja etusivulle nostetaan linkkejä suosituille sivuille sesonkikohtaisesti.

Etusivulle on lisätty Vaikuta nyt! -lista, johon nostetaan kaava-asioita, kyselyitä ja tilaisuuksia, joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa palveluihin ja ympäristöönsä.

Jos et löydä sivuilta tarvitsemaasi asiaa tai jokin ei mielestäsi toimi oikein, annathan palautetta! Useimmiten asiat ovat korjattavissa. Palautetta voi lähettää osoitteeseen viestinta (at) kouvola.fi tai sitä voi antaa suoraan viestinnän henkilökunnalle.

Yhteystiedot


Kouvolan kaupunki
Viestintä

Torikatu 10 (PL 85)
45101 Kouvola

puh. 020 61 511 (vaihde)
faksi 020 615 3054

viestinta(at)kouvola.fi
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Tea Salonsaari
Verkkotiedottaja
020 615 8122