+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.2.2019

12.2.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 11.2. mm. monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaa, Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisua, vaalien ulkomainontaa sekä erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimiva laitoksia.

Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma

Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma on pohja maahanmuuttajien kotouttamistyölle ja kaupungin valtiolta saamille korvauksille pakolaisten vastaanottamisesta.

Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaa on rakennettu laajan verkoston voimin vuoden 2018 aikana. Suunnitelmaa on muotoiltu Kouvolassa toimivien maahanmuuttajien yhdistysten ja ryhmien kanssa. Samoin avoimia yleisötilaisuuksia on pidetty, jotta kuntalaiset saattoivat sanoa mielipiteensä suunnitelmasta.
Suunnitelmaa toteutetaan kolmen kärjen kautta: tulijan osallistuminen koulutukseen, työelämään ja palveluihin, henkilöstö monikulttuurisuuden osaajana sekä hyvät väestösuhteet.

Kaupungilla on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimus pakolaisten osoittamisesta kuntaan ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksen ja kotouttamisohjelman perusteella kaupunki saa korvauksia
pakolaisten vastaanottamisesta. Myös kotouttamisen edistämislaki edellyttää, että kotouttamisohjelma tai vastaava ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja päivitetään neljän vuoden välein. Kaikkien Kouvola 2019–2022 monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma olisi tämä ohjelma.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019 - 2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019 - 2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Käsittely kokouksessa

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus osaltaan hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019 - 2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:


Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019 - 2022: monikult-tuurisuustyön kehittämissuunnitelman


Kaupunginhallituksen päätös: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Yhteisöpalvelujen päällikkö Anne Eriksson, puh. 020 615 8492, anne.eriksson(at)kouvola.fi

Lue lisää

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 - kaavoituskatsaus, yhdyskuntatekniikan työkohteet, tonttitarjonta

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 on valmistunut. Kyseessä on julkaisu, jossa esitellään Kouvolan kaupungissa ja Kymenlaakson liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaavoituskohteet (kaavoituskatsaus), luonnos myöhemmin investointiohjelmassa esitettävistä yhdyskuntatekniikan työkohteista, metsänhoitokohteet sekä ajankohtainen tonttitarjonta.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu jaetaan PK-lehden liitteenä kaikkiin Kouvolan koteihin viikolla 10 ja se on tämän jälkeen noudettavissa myös kaupungin kirjastoista sekä yhteispalvelupisteestä.

Digiversio julkaistaan viikolla 10 kaupungin uusilla internet-sivuilla ja jaetaan sähköpostilinkkinä eteenpäin.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisun tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisun tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Hannu Tylli, p. 02061 58570, hannu.tylli(a)kouvola.fi, kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, p. 02061 58574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi ja kaupungin geodeetti Sami Suoknuuti,
p. 020 615 5436, sami.suoknuuti(a)kouvola.fi

Lue lisää


Vaalien ulkomainonta

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15. - 21.5.2019.

Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Vaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.

Vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestys paikkojen läheisyyteen siten, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen esim. näkymällä vaalihuoneistoon. Heti vaalien jälkeen mainokset on poistettava niitä asettaneiden puolueiden toimesta.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Kouvolan kaupunki asettaa kaupungin toimesta vaalimainostelineitä ehdokkaita asettavien ryhmien käyttöön edellä esitettyihin paikkoihin eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki huolehdi vaalimainosten asettamisesta, kuljetuksesta eikä huollosta. Kaupunki ei peri korvauksia ehdokkaita asettaneiltä ryhmiltä vaalimainostelineistä.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että vaalimainosteline asetetaan Sippolaan sekä Jokelan koulun luokse Valkealaan.

Lisätietoja:
kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 02061 58212, paivi.sandas(a)kouvola.fi

Lue lisää

Kouvolan erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

Vaalilain mukaan erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja kunnassa ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vaalilain mukaan vain niissä hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys järjestetään ennakkoäänestysaikana etukäteen laaditun aikataulun mukaisesti.

Kouvolassa laitosäänestyspaikoiksi on nimetty pääasiassa sellaiset laitokset, joissa lain mukaan on järjestettävä ennakkoäänestys.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Eduskunta- ja europarlamenttivaalien 2019 laitosäänestyspaikoiksi määrätään edellä mainitut laitokset.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 02061 58212, paivi.sandas(a)kouvola.fi

lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme