+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksessa maanantaina 14.1.2019 käsiteltäviä asioita

10.1.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 14.1. mm.Sarkolan koulun siirtoa väistötiloihin, Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelmaa sekä Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssia 13.–14.9.2019.

Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma

Valmisteltu, Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma korvaisi Monikulttuurisuusohjelman ja jatkaisi sen aloittamaa kehitystyötä. Suunnitelman päämäärät yhtyvät Kouvolan kaupungin strategian päämääriin luoda yhdessä turvallinen ja viihtyisä kaupunki. Suunnitelman on tarkoitus edistää hyvää ja osallistavaa me-henkeä. Tulevaisuuden Kouvola on kansainvälistynyt ja houkuttelee alueelle uusia asukkaita ja uutta liiketoimintaa sekä matkailijoita.

Suunnitelmaa toteutetaan kaikilla toimialoilla osana niiden perustehtäviä sekä erillisinä koulutuksina ja toimenpiteinä. Nyt jo hyvin toimivia kotouttamisen tukitoimia jatketaan suunnitelmassa kuvatun mukaisesti.

Suunnitelman monialaisessa valmistelutyössä kehittämisen kärjiksi nousivat Hyvää ja aktiivista arkea – mukaan koulutukseen, työhön ja palveluihin, Monikulttuurisuuden taitajat – koko henkilöstö monikulttuurisuuden osaajina sekä Viihdytään yhdessä – hyvä väestösuhteet ja yhteistyö.

Suunnitelman toteuttamista Kouvolassa seuraisivat liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä maahanmuuttoasioiden neuvosto. Monikulttuurisuustyön tavoitteiden toteutumisesta raportoitaisiin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kaikkien Kouvola 2019–2022: monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelman.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Minna Laakso, puh. 020 615 7783, minna.laakso(a)kouvola.fi

Lue lisää

Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssi 13.–14.9.2019

Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssiin liittyvää asiaa esiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 20.12.2018 vs. kaupunginjohtajan ajankohtaisissa infoasioissa.

Kouvolan kaupunki täyttää nykyisessä muodossaan kymmenen vuotta vuonna 2019. Osaksi juhlavuoden ohjelmaa on kaupungin poliittisen johdon taholta syntynyt tapahtumaidea keskustelufoorumista, jota lähdettiin selvittämään lokakuussa 2018 yhteiskunnalliseen neuvonantoon keskittyneen konsulttitoimiston Rud Pedersen Public Affairs Oy:n kanssa.

Toimeksiantoon sisältyi selvitys mahdollisesti vuotuiseksi muodostuvan puolustukseen ja kriisinhallintaan keskittyvän tapahtuman järjestämisestä Kouvolassa syksyllä 2019.

Kouvolan status Suomen suurimpana varuskuntakaupunkina on merkittävä. Puolustusvoimat on alueella erittäin merkittävä työllistäjä Karjalan prikaatin ja Utin jääkärirykmentin toiminnan myötä. Tätä taustaa vastaan Kouvolan kaupungilla ja alueella on luonnollisia vahvuuksia kansallisesti turvallisuuteen, puolustukseen ja puolustuspolitiikkaan liittyvien projekteiden, tapahtumien ja toimintojen sijaintipaikkana. Kouvolaan halutaan erilaisia tapahtumia, joilla on sekä taloudellisia että imagollisia vaikutuksia.

Vaihtoehtoisia tapahtuman toteuttamistapoja selvitettiin toimeksiannossa laajasti. Vaihtoehdot eroavat toisistaan ohjelmakokonaisuuden ja yleisötapahtumien luonteen suhteen. Kaupungin tavoitteiden ja profiloitumisen kannalta parhaana vaihtoehtona esitetään asiantuntijavetoista kolmen kokonaisuuden seminaaria yleisellä teemalla, jolla saavutetaan riittävän laaja ja tasokas kansallinen ja kansainvälinen asian tuntijaseminaari ja lisäksi yleisötapahtumat.

Tapahtumakokonaisuus on tarkoitus toteuttaa 13.–14. syyskuuta 2019 Kouvolan kaupungintalolla ja sen lähialueella. Tapahtuman päävastuullinen järjestäjä on Kouvolan kaupunki. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja tarkempi ohjelmasisällön laadinta käynnistetään, kun tapahtumakokonaisuuden järjestämisestä on päätetty. Alustavasti pääyhteistyökumppaneita on jo kartoitettu tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden mm. puolustusvoimien eri toimijoiden osalta.

Ehdotettu valtakunnallinen puolustuspolitiikkaan liittyvä tapahtumakokonaisuus Kouvolassa olisi merkittävä teematapahtuma ja tuottaisi kaupungille huomattavaa medianäkyvyyttä.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunki hyväksyy Kouvolan kriisivalmius- ja puolustuskonferenssin
13.–14.9.2019 järjestämisen Rud Pedersen Public Affairs Oy:n toteuttamisselvityksen ehdotuksen pohjalta. Kaupunki sitoutuu asiantuntija vetoisen kolmen kokonaisuuden seminaarin yleisellä teemalla "Avaimet käteen" -mallilla.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Hyväksytään konsernipalvelujen kehittämispalvelut ja viestintä markkinointiyksikön toimintakatteeseen 89.000 euron lisäys vuoden 2019 talousarvioon.

Lisätietoja:
vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 3100, tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja
yhteyspäällikkö Anne Käki, puh. 020 615 8173, anne.kaki(a)kouvola.fi

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme