+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.12.2018

4.12.2018

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.12. mm. Talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2019–2021, liikunta- ja kulttuurijohtajan valintaa, kasvatus- ja opetusjohtajan viran julistettavaksi hakemista sekä Kouvolan oppilaiden kulttuurityön rahaston sääntöjen hyväksymistä.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2021

Kouvolan kaupungin taloudelliset lähtökohdat ovat heikentyneet syksyn aikana. Tämän hetkisten toteumaennusteiden mukaan alijäämä vuodelta 2018 kasvaa 14–18 milj. euroon.

Alijäämään merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat aikuisväestön menojen kasvu sekä verotuloissa tapahtunut romahdus vuoden 2017 maksuunpanotilityksen osalta. Verotulot toteutuvat vuonna 2018 noin 8,5 milj. euroa talousarviota heikommin.
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on valmistelu uudestaan. Käyttötalouden osalta kaupunginhallituksen 26.11.2018 kokouksen päätöksen mukainen säästöesitysten poistamisen vaikutus on 547 050 euroa toimintakatetta heikentävä. Tämän muutoksen jälkeen tilikauden alijäämä vuodelle 2019 on 10,2 milj. euroa.

Investointeihin tehtyjen muutoksia jälkeen investointimenot vuodelle 2019 ovat 64,6 milj. euroa, nettoinvestointien ollessa 60,8 milj. euroa. Yhteensä muutokset vähensivät vuoden 2019 investointeja 0,8 milj. eurolla, vuodelta 2020 3,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 1,9 milj. euroa.

Rahoituksen osalta tehdyt muutokset eivät vaikuta vuoden 2019 lainamäärään, mutta vähentävät lainakantaa 5,0 milj. euroa vuosien 2020 ja 2021 osalta yhteensä edelliseen esitykseen nähden.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen päätös:
Kouvolan kaupungin organisaatio ja henkilöstöresurssit tarkastellaan uudestaan heti vuoden 2019 alussa, kun sote-kuntayhtymän toiminta on käynnistynyt ja sen vaikutukset kaupungin organisaatioon ja henkilöstöön ovat täysin selvinneet. Tarkastelu aloitetaan tekemällä helmikuun 2019 puoliväliin mennessä nykytilakartoitus ja arvioimalla uudestaan mahdollisuudet eläkepoistuman hyödyntämiseen. Tarkemmat tavoitteet henkilöstön osalta asetetaan tämän alkukartoituksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma hyväksytään ja talousjohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.
Talousarviovalmistelun jälkeen vapautuneiden virkojen/tehtävien (esim. palveluksesta eronneet) palkkausmäärärahat poistetaan talousarviosta talousarviomuutoksella maaliskuussa 2019.

Kaupunginhallituksen päätös: Asia jätettiin pöydälle.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi

Lue lisää

Liikunta- ja kulttuurijohtajan valinta

Liikunta ja kulttuuri -toimiala muodostuu kaupungin organisaatioon jäävistä aikuisväestön palveluketjuun kuuluneista palveluista.

Kaupunginvaltuusto perusti 10.9.2018 liikunta- ja kulttuurijohtajan viran 1.1.2019 alkaen. Liikunta- ja kulttuurijohtajan viran tarkoituksena on johtaa liikunnan ja kulttuurin toimialaa sekä vastata kaupunkistrategian ja siitä johdettujen ohjelmien toteutumisesta vastuualueellaan ja toimia lautakunnan toiminnasta vastaavana viranhaltijana.

Aikuisväestön palvelujen johtajan virka lakkaa uuden organisaation myötä, joten aikuisväestön palvelujen johtajan virassa oleva Vesa Toikka esitetään otettavaksi liikunta- ja kulttuurijohtajan virkasuhteeseen 1.1.2019 alkaen perusteella. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on antanut asiaan suostumuksensa.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurijohtajan kokonaispalkaksi vahvistetaan 1.1.2019 alkaen 7.000,00 euroa kuukaudessa. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Liikunta- ja kulttuurijohtajan virkasuhteeseen otetaan 1.1.2019 alkaen Vesa Toikka.
Terveydentilaa koskevaa todistusta ei vaadita.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuuk ka.forsell(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää

Kasvatus- ja opetusjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lasten ja nuorten palvelut muuttuvat uudessa organisaatiossa kasvatus ja opetus -toimialaksi. Nykyinen lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen siirtyy 1.1.2019 alkaen Kymenlaakson sosiaali- ja terveys palvelujen kuntayhtymän palvelukseen.

Kaupunginvaltuusto perusti 10.9.2018 kasvatus- ja opetusjohtajanviran 1.1.2019 alkaen. Viran tarkoituksena on johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialaa sekä vastata kaupunkistrategian ja siitä johdettujen ohjelmien toteutumisesta vastuu alueellaan ja toimia lautakunnan toiminnasta vastaavana viranhaltijana.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetusjohtajan virka julistetaan haettavaksi.
Kaupunginhallitus valitsee työryhmän valmistelemaan kasvatus- ja opetus
johtajan valintaa.

Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kasvatus- ja opetusjohtajan virka täytetään sisäisesti.
Kaupunginhallitus valitsee työryhmän valmistelemaan kasvatus- ja opetusjohtajan valintaa.

Kaupunginhallituksen päätös: Kasvatus- ja opetusjohtajan virka täytetään sisäisesti. Kasvatus- ja opetusjohtajan valintaa valmistelevaan työryhmään valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

Lisätietoja:
Vs kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi.

Lue lisää


Tutustu tarkemmin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme