+
-+ Tulosta

Työllistämisen Kouvola-lisä

Kouvolan kaupunki tukee v. 2018 yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden työllistämistoimia 350 euron kuukausittaisella työllistämisen Kouvola-lisällä.

Työllistämisen Kouvola-lisää maksetaan vähintään puoli vuotta kestävään työsuhteeseen, kun yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö palkkaa pitkään työttömänä olleen työnhakijan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren tai henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä. Tukea on mahdollisuus hakea enintään kuudelle (6) työsuhteen ensimmäiselle kuukaudelle.

Työllistämisen Kouvola-lisää voidaan myöntää myös oppisopimustyöllistämiseen enintään kolmeksi vuodeksi työllisyyden hoitoon varattujen määrärahojen puitteissa.

Työllistämisen Kouvola-lisän maksamisen tarkoituksena on vahvistaa yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden roolia kaupungin työllisyyden edistämisessä ja tukea pitkään työttömänä olleiden työllistymistä avoimille markkinoille. Tavoitteena on myös pienentää Kouvolan kaupungin osuutta työmarkkinatuen rahoittamisessa.

Tarkemmat ohjeistukset ja hakulomakkeet löytyvät sivussa olevista liitetiedostoista.

*****

Elinkeinotoimintaan myönnettyjen julkisten tukien (valtion palkkatuki ja työllistämisen Kouvola-lisä) yhteenlaskettu osuus voi enintään olla 50 % palkkakustannuksista ja kuntalisän osuus euromääräisesti enintään 350 €. Palkkauskustannuksia ovat työllistetylle maksettava palkka, työntekijän vakuutusmaksut, palkasta pidätettävä ennakonpidätys sekä työnantajan lakisääteinen sosiaaliturva -, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu ja pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu (bruttopalkka ja sivukulut).

Yhteystiedot

Työnetsijä/
yrityskoordinaattori

Mari Rouvari
puh. 020 615 1348

Työnetsijä/
yrityskoordinaattori

Heidi Turunen
puh. 020 615 1335

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme