+
-+ Tulosta

Elinkeino-ohjelma 2014-2016

Päämääränä Elinvoimainen Kaupunki!

Elinkeino-ohjelma on yksi kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpideohjelmista. Siinä määritellään elinkeinopoliittiset linjaukset alueellisen elinvoiman ja yritystoiminnan edellytysten vahvistamiselle.

Elinkeinopolitiikan pitemmän tähtäimen toteuttamisperiaatteet ovat:

  • Kilpailukykyisen yritysympäristön jatkuva kehittyminen
  • Valittuja painopistealueita koskevien kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden tehokas toteuttaminen
  • Yhteisiin tavoitteisiin perustuvan kumppanuuden vahvistaminen yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa
  • Ekologisuuden hyödyntämistä tukevien liiketoimintaedellytysten kehittäminen
  • Toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen ja ennakoimiseen liittyvän kyvykkyyden kehittäminen

Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan vuosina 2014-2016 ensisijaisesti seuraavista teemoista muodostuville painopistealueille:

  • Digitalisaatio
  • Biolaakso
  • Rahtikylä
  • VisitKouvola

Elinkeino-ohjelmassa esitetyt painotukset ja toimenpiteet kohdistuvat koko kaupungin alueelle. Erityistä merkitystä maaseutunäkökulmasta on elintarviketalouteen, matkailuun ja vapaa-aikaan sekä metsävarojen ja bioraaka-aineiden jalostamiseen liittyvillä toimenpiteillä.

Päävastuu painopistealueiden toimintaohjelmien laatimisesta ja toteuttamisesta on Kouvola Innovation Oy:lla. Toimintaohjelmien sisältö ja rahoituskehys määritellään osana vuosittaista palvelusopimusta.

Kehittäminen edellyttää hankemuotoista toimintaa sekä EU:lta, kansallisista lähteistä ja myös eri kumppaneilta toimintaan saatavaa ulkoista rahoitusta. Hyvä yhteistyö eri kehittäjäkumppaneiden kesken on entistä tärkeämpää vaikuttavien tulosten aikaansaamiseksi.

Lisätietoa elinkeinojen kehittämisen lähtökohdista, päämääristä, toiminta-ohjelmista, rahoituksesta ja toteutuksen arvioinnista löytyy liitteessä olevasta asiakirjasta Elinkeino-ohjelma 2014-2016 [pdf, 575 KB]

Yhteystiedot

Petteri Portaankorva
Kehitysjohtaja
020 615 1287

Torikatu 10, 45100 Kouvola
Puh. 020 61 511 (vaihde)
Fax. 020 615 3050
elinkeinopalvelut[at]kouvola.fi


Liitteet

Elinkeino-ohjelma 2014-2016 [pdf, 575 KB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme